Continuous Integration, Delivery och Deployment (distans)

Det agila arbetssättet är ledande inom mjukvaruutveckling och med korta sprintar och kontinuerlig leverans av uppdateringar av systemet/tjänsten krävs kunskap dels om de olika verktyg som används för att möjliggöra ett sådant arbetssätt, men också de risker som behöver kunna förutses och förhindras.

Arbetssättet som lärs ut i denna utbildning bidrar till ökad kvalitetssäkring och därmed också ökad säkerhet i de IT-system som utvecklas.

Observera att utbildningen kommer ges med Java som språk.

 • Start 26 oktober
 • Längd 8 veckor (30 yhp*)
 • Studietakt 75%
 • Studieform Distans med tre onlineträffar per vecka (måndag, tisdag, torsdag kl. 16-18)
 • Sista ansökningsdag Vi tar emot sena ansökningar fram till 13 september
 • Kommande utbildningsstarter våren och hösten 2021

* 5 yhp motsvarar en vecka på heltid

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom programmering. För att klara studierna bör du ha minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom Java. För tillträde till yrkeshögskolan krävs dessutom gymnasieexamen.

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Utbildningens innehåll

Under kursen lär sig de studerande att implementera en kontinuerlig kedja av integration, leverans och driftsättning av en applikation bestående av flera komponenter och tekniker. Denna kedja ska på ett pragmatiskt sätt fyllas med innehåll som ger feedback till utvecklare, testare, användare och källkodshanteringssystem.

I agil mjukvaruutveckling är korta feedbackloopar essentiella och CI/CD syftar till att ofta och ständigt ge utvecklarteamet feedback på den senaste versionen av det de skapat. I Continuous Delivery ingår också att kontinuerligt uppdatera en komplett testmiljö där en testare kan utforska den senaste versionen och därmed snabbt ge ytterligare feedback till teamet. Denna kurs ger kunskaper som är nödvändiga i ett agilt utvecklingsteam.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, fördjupade genomgångar av veckans innehåll samt handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Kontakt

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Korta utbildningar inom IT
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Ledningsgruppsföretag

 • Aareon Nordic
 • Certainest
 • Consid
 • Devport
 • Fiwe
 • Fujitsu
 • Nordlo
 • Plejd
 • Star Republic

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-07 11.40