Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fullstack JavaScript

Fullstackutveckling i JavaScript är ett modernt sätt att bygga webbapplikationer. Efterfrågan på den specialistkompetens som utbildningen ger är stor.

De allra flesta programvaror och IT-system idag utvecklas för att köras i ett webbgränssnitt. Kombinationen av node.js och ramverket React möjliggör så kallad fullstack webbutveckling med JavaScript. Upplägget har utformats för att möjliggöra för de studerande att kombinera kompetensutveckling med heltidsarbete och privatliv.

  • Längd 50 yhp*
  • Studietakt heltid (kan eventuellt även komma att erbjudas på deltid)
  • Studieort Mölndal
  • Studieform Distans med en fysisk träff per vecka, sen eftermiddag eller kväll
  • Utbildningsform Yrkeshögskola

* 5 yhp motsvarar en vecka på heltid

Utbildningens innehåll

Programmering i JavaScript (10 yhp)

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper och färdigheter inom programmering med JavaScript och hur man skapar olika typer av funktionalitet med JavaScript som språk. JavaScript gås igenom på djupet med designmönster, tredjepartsbibliotek och utvecklingsverktyg.

Frontendutveckling i React (20 yhp)

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper att arbeta med ramverket React i kombination med node.js. I kursen ingår även att skapa REST-API på ett strukturerat sätt där man kommunicerar med databas på serversidan samt använder data från klientsidan.

Backendutveckling i node.js (20 yhp)

I kursen lär sig de studerande att utveckla backendlösningar med JavaScript i node.js samt koppla dessa till en databas. Under kursen kombinerar den studerande sina kunskaper inom frontend- och backendutveckling för att bygga en komplett webbapplikation i JavaScript.

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen ställs utöver grundläggande behörighet krav på minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom mjukvaruutveckling, mobilutveckling och/eller webbutveckling.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av fysiska möten, online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Som ett komplement till självstudier och fysiska träffar erbjuds handledning online kontinuerligt under hela utbildningen. Kursansvarig lärare finns tillgänglig för online-handledning minst en timme/vardag (med undantag för dagen för fysisk träff).

Varje vecka erbjuds en fysisk träff om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, repetitionsundervisning och handledning kring de områden gruppen upplever som svåra. De fysiska träffarna är inte obligatoriska, men ger ett pedagogiskt stöd för de studerande att tillsammans med lärare och övriga studerande bearbeta kursinnehållet praktiskt.

I varje kurs ingår inlämningsuppgifter samt en avslutande examinationsuppgift. I det totala betygsgrundande underlaget ingår både praktiska och teoretiska moment.

Utbildningen kan kombineras med heltidsarbete, då studieuppgifterna är utformade på ett sätt att dessa ska kunna integreras i arbetet. De fysiska träffarna sker på sen eftermiddag, kvällstid eller helg. Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Hur ansöker jag?

Vi kommer inom kort att öppna upp för att ta emot ansökningar. Till dess kan du skicka in en intresseanmälan till Sara Wickenberg via e-post, så kontaktar vi dig så snart ansökan öppnat.

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskolan
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-29 14.14

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE