Ledarskap för förskollärare (distans)

Förskollärare ansvarar för undervisningen på förskolor, förskollärare ska även leda andra i arbetslaget i förskolans pedagogiska arbete. Undervisning på förskolor har sin egen karaktär och begreppet undervisning och genomförandet av undervisningen kan ske på olika sätt. Hur tänker man i arbetslaget kring detta?

Förskollärare ska leda andra vuxna i arbetslaget i förskolans pedagogiska arbete, det vill säga att utöva ett ledarskap även för andra vuxna på förskolorna. Att vara förskollärare innebär idag att vara ledare för barn, men även att leda andra vuxna. Detta innebär att förskollärare får en ny och förändrad roll på förskolorna.

För att stödja förskollärare i detta arbete erbjuds nu en utbildning i ledarskap för förskollärare för att bättre rusta förskollärare att leda förskolornas pedagogiska arbete tillsammans med andra i arbetslaget.

Utbildningen syftar till att ge förskollärare kunskaper, färdigheter och kompetenser att leda andra vuxna på förskolorna när det gäller förskolornas pedagogiska arbete. Utbildningen kan genomföras parallellt med arbete och arbetsplatsen används som en viktig arena för lärandet i utbildningen.

  • Start 13 oktober
  • Längd 10 veckor (30 yhp)
  • Studietakt 60%
  • Studieform distans med två onlineträffar per vecka (tisdag kl. 15-17 och fredag kl. 14-16)
  • Sista ansökningsdag Ansökan är STÄNGD

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till dig som har minst 12 månaders erfarenhet som förskollärare efter examen. För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs dessutom grundläggande behörighet (gymnasieexamen).

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av två kurser, Ledarskap och handledning och Att leda undervisning inom förskolan.

Ledarskap och handledning (10 yhp)

Syftet med kursen är att den studerande får specialiserade kunskaper när det gäller olika perspektiv att leda andra vuxna, både när det gäller förskoleenhetsnivå, arbetslagsnivå och individuellt. Deltagarna diskuterar förskolans och förskollärarnas uppdrag utifrån läroplanens skrivelser.

Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla sin förmåga att se, tänka om, reflektera över och beskriva sitt yrkesutövande och -kunnande och att förstå andra människors tankar om yrkesutövandet, uppdraget och lärandet.

Att leda undervisning inom förskolan (20 yhp)

Syftet med kursen är att utveckla kunskaper och kompetens i att leda förskolans pedagogiska arbete och utveckling utifrån förskolans förutsättningar.

Kursen syftar till att de studerande ska kunna leda undervisning och utveckling på individ-, arbetslags- och förskoleenhetsnivå. Kursen syftar till att den studerande utvecklar färdigheter i att handleda grupper och enskilda kollegor på arbetsplatsen och parallellt med det reflekterar över den egna yrkesrollsutvecklingen.

Utbildningens upplägg

Varje vecka erbjuds minst en träff om 3 timmar där veckans litteratur, uppgifter och fältarbete presenteras och diskuteras. Ytterligare en träff har uppföljande karaktär, (diskussion, frågestund, fördjupning med mera). Utöver dessa träffar har studenten tillgång till en studiegrupp under utbildningen.

Träffarna är nödvändiga i genomförande av utbildningen då vi ser att lärande och reflektion går hand i hand. Tillsammans med lärare och övriga studerande bearbetas kursinnehållet och kopplas ihop med förskollärarnas yrkesvardag och uppdrag.

Upplägget möjliggör för studerande att anpassa sina studier utifrån egna förutsättningar, då allt undervisningsmaterial finns tillgängligt online. Huvudlitteratur delges deltagarna före utbildningsstarten, kompletterande litteratur i mindre utsträckning tillkommer under kursens gång. Utbildningen kan kombineras med arbete, fältarbete på arbetsplatsen är en viktig del av utbildningen.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Kontakt

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-11-18 08.52