Moln- och virtualiseringsspecialist

Vill du arbeta med molntjänster och IT-säkerhet? Som specialist inom området moln- och virtualisering kommer du att arbeta med design, installation, konfigurering, administration och felsökning av företags server- och molntjänster.

Idag behöver en modern IT-tekniker både kunna skapa virtuella nätverk i ”molnet” och sätta upp fysiska nätverk med kablar och annan hårdvara. Under YH-utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist på Campus Mölndal lär du dig båda delarna. Utbildningen avslutas med en 18 veckor lång praktik hos något av regionens IT-bolag.

Ansökan till distansutbildningen är öppen 15 juli - 31 augusti 2020.

Utbildningen startar med två klasser under hösten 2020. En klassrumsbunden variant som startar den 31 augusti. Där är ansökan stängd. Ytterligare en omgång kommer att genomföras på distans med start 16 november.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start 9 november 2020
 • Behörighetsgivande förutbildning start 5 oktober
 • Längd 350 YH-poäng (1,5 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Distans
 • Antal platser 30 st
 • LIA 18 veckor (praktik)
 • Sista ansökningsdag 31 augusti
 • Nästa utbildningsstart september 2021 (förlagd på plats i Mölndal), ansökan öppnar i februari

Coronaanpassning hösten 2020

För våra klassrumsbundna utbildningar planerar vi att erbjuda en dag per vecka i skolans lokaler, övrig undervisning online. Detta för att undvika att ta emot för många personer samtidigt i våra lokaler. Våra lärare är väl förberedda för att erbjuda en varierad och pedagogiskt upplagd undervisning online.

Distansutbildningen som startar 9 november kommer att bedrivas helt och hållet på distans. Eventuella fysiska träffar kommer att vara helt frivilliga och streamas i de fall de förekommer.

Samarbete med Alingsås, Arvika och Vänersborg / Fyrbodal

Campus Mölndal samarbetar med Campus Alingsås Arvika Näringslivscentrum och Kunskapsförbundet Väst. Det innebär att du som bor i Alingsås, Arvika eller Vänersborg med omnejd kan erbjudas möjlighet att delta i undervisningen i deras lokaler. Vi kommer även kunna erbjuda LIA för er i er hemregion.

Ansökan sker via vår hemsida, se länk ovan.

Under utbildningen

Som moln- och virtualiseringsspecialist kommer du att arbeta med att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-miljöer. I praktiken handlar det om att skapa en säker och fungerande IT-infrastruktur för företaget. En IT-infrastruktur utgör allt ifrån var servrar är placerade, hur servrarna är konfigurerade, backup, underhåll, åtkomst, rättigheter, administration av funktioner/roller.

YH-utbildningen inleds med en kurs i Windows Server där du lär dig att självständigt bygga ett driftsäkert infrastrukturnät i Windows Server. Du får kunskaper i nätverksarkitektur, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration.

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör att man kan dela fysisk serverkapacitet mellan olika ”virtuella instanser” av servrarna. Under YH-utbildningen ingår det att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell. Under YH-utbildningens andra termin ligger fokus på de två största molnplattformarna: Microsoft Azure och Amazon AWS. Den tredje och sista terminen avslutas med en 16 veckor lång LIA-period och ett examensarbete.

Säkerhet inom IT är en stor och viktig del som löper som en röd tråd genom kurserna. YH-utbildningen förbereder dig som studerande till en certifiering inom Microsoft server.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng (yhp) motsvarar 1 veckas helstudier

 • Windows Server, 30 yhp
 • Active Directory, 30 yhp
 • Servervirtualisering, 45 yhp
 • Personlig och professionell utveckling, 20 yhp
 • IT Service Management och ITIL, 15 yhp
 • Introduktion till molnplattformar, 20 yhp
 • Microsoft Azure, 40 yhp
 • Amazon AWS, 40 yhp
 • LIA, 90 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp

Efter utbildningen

Det råder stor brist på nätverkstekniker som behärskar virtuella nätverk. Många företag befinner sig just nu i en övergång från fysiska servrar och nätverk till virtuella system och datalagring i molnet. Även de företag som redan genomfört den här processen har fortsatt behov av kompetens inom moln och virtualisering.

Efter utbildningen kommer du kunna rekryteras av konsultbolag eller av företag vill ha personal med kunskaper inom området internt. Vilka tjänster du kan söka beror lite på hur du själv väljer att vinkla dina färdigheter. Personlighet och läggning, lust och förmåga styr vilken väg du tar.

Du kan bli tekniker med praktiskt ansvar för installation och konfigurering samt underhåll. Du kan också välja att gå mot en mer rådgivande roll, projektledare eller upphandlare/beställare. Med kunskaperna från utbildningen kommer du även kunna jobba som infrastrukturspecialist eller som molnmäklare, vilket innebär att analysera företagets behov och göra en upphandling av molntjänster för att därefter projektleda flytten till molnet.

Om branschen

Moln och virtualisering är på frammarsch och har varit i många år. Tekniken och de tjänster som erbjuds utvecklas nästan snabbare än branschen hinner med, vilket är ett bevis på att det kommer vara en aktuell bransch i många år framöver. Moln och virtualisering är en gren inom IT-infrastruktur. Idag är IT-infrastrukturen på ett företag ofta avgörande för konkurrenskraft och överlevnad. Utbildad personal inom området efterfrågas av alla typer av företag.

Inom IT-branschen finns det ett stort behov av personer med en bred kompetens och förståelse för IT-området. Inom branschen har man länge fokuserat på spetskompetens, vilket skapat en brist på personer med en bred förståelse för området. Många är för nischade och har för smalt synfält kring delarna de jobbar med. En kombination av bredd och djup efterfrågas av branschen och är tämligen unikt för den här yrkeshögskoleutbildningen.

Behörighet

För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs att du har en gymnasieexamen. Dessutom finns ofta särskilda behörighetskrav som skiljer sig åt, se nedan vad som gäller för just den här utbildningen.

Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan styrka din kompetens genom intyg eller intervju. I vissa fall erbjuds även möjlighet att göra ett prov för att uppvisa dina kunskaper.

Särskild behörighet för Moln- och virtualiseringsspecialist

För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt betyg i Dator och nätverksteknik samt Datorteknik 1a. Campus Mölndal planerar att erbjuda en behörighetsgivande förutbildning, BFU, som täcker de viktigaste delarna från de två gymnasiekurserna som krävs för att vara behörig till utbildningen. Förutbildningen berättigar till studielån och du som blir godkänd på BFU:n garanteras en plats på utbildningen.

Läs mer om BFU och yrkeshögskolans olika behörighetsregler.

Kontakta oss

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

BRA UTBILDNING

Du får de kompetenser som våra kunder efterfrågar inom molnlösningar, säkerhet och mobila arbetssätt. Efter utbildningen har du möjlighet att bli antagen till Xenits Karriärprogram och börja din karriär som specialist inom digital infrastruktur.
Linus Lindström, Xenit

Campus Mölndal är licensierad medlem i Microsoft Imagine Academy. Microsoft Imagine Academy erbjuder uppdaterade läroplaner och resurser för utbildning och certifiering av studenter och utbildare på produkter och teknik från Microsoft.

Ledningsgruppsföretag

 • Atea
 • Axians
 • Certainest
 • Mölndals stad IT
 • Nordlo
 • Randstad Technologies
 • Typ IT

MOLN - OCH VIRTUALISERINGSSPECIALIST

Arrow-right

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-12 09.19