Hos oss är alla studerande och medarbetade välkomna.

Vi värdesätter människors olikheter och erbjuder en inkluderande miljö och ett lärandeklimat där alla kan ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och där alla behandlar varandra med ömsesidig respekt.

På Yrkeshögskolan Campus Mölndal ska alla känna sig delaktiga och kunna vara med och påverka. Alla studerande uppmuntras att föreslå förbättringar och bidra till vår utveckling.

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2022-09-21