Vår historia

Yrkeshögskoleutbildningar har sedan början av 2000-talet varit en del av utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Till en början utbildade vi enbart aktiveringspedagoger och under åren har ett par olika utbildningar kommit och gått. År 2015 anställdes förvaltningschef Jens Holm och året efter lanserades Campus Mölndal.

År 2018 inleds en ny spännande fas när vi utöver vårt flaggskepp aktiveringspedagog, beviljas fler utbildningar inom yrkeshögskolan. Tre nya utbildningar inom IT och en med inriktning mot grundskola innebar en ytterligare satsning på yrkeshögskolan och vår enhetschef Sara Wickenberg anställdes för att driva den nya enheten Yrkeshögskolan Campus Mölndal.

Det senaste året, sedan år 2020, har Myndigheten för yrkeshögskolan gett oss förtroendet att även utbilda långa distansutbildningar och den nya utbildningsformen korta utbildningar.

Idag är Campus Mölndal en skola med åtta olika utbildningsinriktningar. Tillsammans arbetar vi varje dag för identifiera framtidens behov i syfte att utveckla ett aktuellt utbildningsutbud.

Dela på:

Senast uppdaterad