Värdegrund

Vi vill att våra medarbetare och studerande ska känna sig välkomna och respekterade oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån.

Vi värdesätter människors olikheter och drivs av målet att skapa en inkluderande miljö och ett lärandeklimat där alla kan tillgodogöra sig det som vi lär ut. Relationen till varandra och till våra studerande har stor betydelse för verksamhetens framgångar. Vi främjar en stöttande atmosfär och att alla behandlar varandra med ömsesidig respekt.

Engagemang för oss är att göra det ännu lite bättre imorgon. Alla ska känna sig delaktiga med vetskapen om att man kan vara med och påverka, och för att stärka och utveckla våra arbetssätt är det avgörande att vi lyssnar på våra medarbetares och studerandes tankar, synpunkter och idéer.

Som en del av Yrkeshögskolan Campus Mölndal uppmuntras du alltid till att föreslå förbättringar och vara delaktig i den utveckling som följer.

Dela på:

Senast uppdaterad