IT-utbildningarnas upplägg

När vi på Yrkeshögskolan Campus Mölndal bygger en IT-utbildning gör vi det utifrån företagens behov av kompetens. Vi startar aldrig en utbildning om det inte finns en reell efterfrågan på just den kompetensen.

Vi har lyssnat på företagens beskrivningar och noterat att det som efterfrågas är:

  • Nyfikenhet och intresse för IT och modern teknologi
  • Gedigen grundkunskap att bygga vidare på (inom nästan alla IT-områden)
  • “Konsultmässighet”
  • Potential att fortsätta utvecklas efter examen

Företag söker personer som har fått en gedigen grundutbildning inom något relevant IT-område. Detta kan till exempel vara inom systemutveckling eller webbutveckling, kompletterat med moderna, aktuella ramverk och teknologier samt ett agilt arbetssätt. Så gott som alla språk är efterfrågade men genom att fokusera på att bli riktigt bra inom ett specifikt språk har personen en bra grund att stå på för att fortsätta utvecklas.

När vi designar våra IT-utbildningar har vi utformat följande grundkoncept för de två åren:

Första året

De studerande får:

  • En gedigen förståelse för huvudämnet, i form av flera längre kurser som bygger på varandra.
  • Ett urval av kompletterande teknologier och arbetssätt (till exempel cloud, databaser, agile) eller frontend för backendutvecklare och tvärtom.

Andra året

De studerande får:

  • En längre projektkurs som inkluderar alla delar, inkl. agila arbetssätt
  • Träning i “soft skills” i kursen Konsultmässighet
  • Sätta egna mål och fullfölja en kompetensutvecklingsplan i kursen Examensarbete. Att på egen hand lära sig en ny teknologi som efterfrågas av branschen ger möjlighet till specialisering.
  • En hel termin LIA (Lärande i arbete), anpassad för att på ett smidigt sätt kunna övergå i anställning hos ditt företag.

Kontakta oss

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskolan
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

En kvinna i kavaj ler mot kameran.

Sitter i ledningsgruppen

Carolina arbetar för konsultföretaget Randstad och sitter med i två ledningsgrupper för Yrkeshögskolan Campus Mölndals utbildningar.

I vår intervju berättar hon om hur det är att sitta med i en ledningsgrupp och hur det gynnar dig och ditt företag att sitta med.

Bidra till att våra ansökningar beviljas

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) fäster stor vikt vid att företag är med och utformar utbildningens innehåll. Om du vill stå bakom våra ansökningar uppskattar vi om du tar kontakt med oss, eller fyller i vår enkät där du svarar på frågor om ert kompetensbehov.

Dela på:

Senast uppdaterad