Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Studiehandledare på modersmål

Kan du arabiska, somaliska, farsi, kurmanji, dari eller tigrinja? Vill du stötta elever som är nya i Sverige? Då är den här YH-utbildningen för dig.

Som studiehandledare på modersmål kommer du kunna arbeta med att handleda nyanlända elever under deras studietid inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Med din specialkompetens blir du en viktig länk mellan elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start augusti 2019
 • Längd 200 YH-poäng (1 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 14 veckor (praktik)

Under utbildningen

Under yrkeshögskoleutbildningen Studiehandledare på modersmål lär du dig metoder för att stödja elever i deras kunskaps- och språkutveckling. Den här YH-utbildningen innehåller flera tillfällen för reflektion och dialog kring skolans arbete och värdegrund. Vi tittar bland annat närmare på olika kulturers syn på lärande och pedagogik och hur det påverkar undervisningens upplägg och genomförande. Att kunna samarbeta med annan personal på skolan är en viktig del av din kommande yrkesroll. Under YH-utbildningen lägger vi stort fokus på din personliga utveckling och arbetar till stor del med grupprocesser för att förbereda dig inför din kommande yrkesroll som specialiserad studiehandledare på modersmål.

Studiebesök i skolor och verksamheter som arbetar med studiehandledning, föreläsningar från branschen och de viktiga LIA-kurserna (Lärande i arbete) är viktiga inslag i din utbildning. Under de totalt fjorton veckorna på LIA, där du har egna handledare, läggs stor vikt på reflektion över dina teoretiska och praktiska erfarenheter för att ytterligare utvecklas mot rollen som studiehandledare.

Du utvecklar kompetens vad gäller att självständigt anpassa studiehandledning i förhållande till elevens kunskapsnivå, ämne, språk och med hjälp av digitala verktyg. Att träna upp färdighet i att planera lämpliga pedagogiska arbetssätt i förhållande till elevens behov och skolans styrdokument är ett annat viktigt inslag. Du utvecklar dessutom ett professionellt förhållningssätt i att ta ansvar för att skolans värdegrund efterföljs i handledningssituationer. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

 • Pedagogik, interkulturell medvetenhet och samarbete, 30p
 • Svenska utbildningssystemet ur ett globalt perspektiv, 30p
 • LIA 1 - Studiehandledning i skolan, 30p
 • Individinriktade stödinsatser och IKT-pedagogik, 30p
 • LIA 2 - Metoder och samarbete i skolan, 30p
 • Språklig medvetenhet och färdighet, 30p
 • Examensarbete, 20p

Efter utbildningen

Studiehandledare har en mycket betydelsefull roll i den svenska skolan och för de nyanländas möjligheter att integreras i det svenska samhället. Efterfrågan på den aktuella yrkesrollen är direkt kopplad till antalet barn, ungdomar och vuxna som anländer till Sverige från länder och har ett annat modersmål än svenska. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det.

Med en yrkeshögskoleexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Din kunskap om den svenska skolan och kompetens inom pedagogik kommer utöver rollen som studiehandledare även innebära att du kan anställas som lärarassistent. Din utbildning gör att du kan söka anställningar både i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning.

Om branschen

Nyanlända har länge fått stöd med sin språkutveckling av personal inom skolan, men yrkesrollen studiehandledare på modersmål är relativt ny. Organiseringen av studiehandledning kan se olika ut i olika kommuner och inom olika skolformer. Idag kan studiehandledare vara anställda av både privata och kommunala arbetsgivare. Ibland är de anställda av en gemensam enhet som ansvarar för att bemanna olika skolor i kommunen, eller så anställs de av skolan direkt.

När du tagit examen från YH-utbildningen Specialiserad studiehandledare på modersmål har du även kompetens att arbeta som lärarassistent. Det är en fördel med tanke på att antalet nyanlända elever förändras över tid, vilket kan påverka studiehandledarens tjänst. Behovet av studiehandledare påverkas även av vilka språk de nyanlända har.

Är du behörig att söka?

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler här.

Grundläggande behörighet

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper.

Du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor

För YH-utbildningen Specialiserad studiehandledare på modersmål behöver du förutom grundläggande behörighet ha följande kunskaper:

Lägst betyget E/G/3 i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

Dessutom krävs kunskaper i arabiska, somaliska, farsi, kurmanji, dari eller tigrinja motsvarande nivå B2 (CEFR), samt kunskaper i de ämnen som undervisas i på grundskolan, NO, SO, svenska och matematik.

Yrkeshögskola (YH) Campus Mölndal
Sara Wickenberg
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Yrkeshögskola (YH) Campus Mölndal
Sara Wickenberg
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Har du specifika frågor gällande utbildningen?

Är du intresserad av mer information kring YH-utbildningen? Kontakta då utbildningsledaren för utbildningen.

Det här formuläret är inte en ansökan till utbildningen. För att ansöka tryck på röda knappar märkta "Ansök till utbildning".

Sandra Hahn
Yrkeshögskola (Yh) Utbildningsledare
0708 - 39 61 81 
sandra.hahn@molndal.se

image/svg+xml symboler

BEHOVET ÄR STORT

Det finns ett stort behov av utbildade studiehandledare som är väl insatta i pedagogik samt i skolans styrdokument, dvs hur svensk skola fungerar.

Lena Hellsten, verksamhetschef gymnasiet, Mölndals stad

Ledningsgruppsföretag

 • Angeredsgymnasiet – Göteborgs stad
 • Flerspråkigt lärande – Kungsbacka kommun
 • Krokslättgymnasiet – Mölndals Stad
 • Språkcentrum Mölndal - Mölndals stad
 • Vuxenutbildningen Lerums kommum

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-14 15.41

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE