Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Specialiserad studiehandledare på modersmål

Vill du stötta elever som är nya i Sverige?

Kan du dessutom arabiska, somaliska, dari eller farsi? Då är det här utbildningen för dig!

Sen anmälan öppen! Ansök senast 20 aug.

Du som läser den här utbildningen får kunskaper om pedagogik och IKT, svensk skolkultur, handledning och språkinlärning. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med att handleda nyanlända elever inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Med din specialkompetens blir du dessutom en viktig länk mellan elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan.

Efter avslutad utbildning har du goda möjligheter till arbete. Exempel på yrkesroller efter avslutad utbildning är lärarassistent eller studiehandledare på modersmål.

 Snabbfakta

 • Examen: Yrkeshögskoleexamen
 • Start: september 2018
 • Längd: 200 Yh-poäng (1 år)
 • Studietakt: heltid, dagtid
 • Studieort: Mölndal, Campus Mölndal
 • Antal platser: 20 st
 • LIA: 14 veckor (praktik)

Innehåll i utbildningen

Under utbildningen lär du dig om metoder för att stödja elever i deras språkutveckling. Utbildningen innehåller många tillfällen till reflektion och dialog omkring skolans arbete och värdegrund. Dessa tillfällen har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Du utvecklar din kompetens vad gäller att självständigt anpassa studiehandledning i förhållande till elevens kunskapsnivå, ämne, språk och IKT-verktyg. Du tränar din färdighet i att planera lämpliga pedagogiska arbetssätt i förhållande till elevens behov och skolans styrdokument. Du utvecklar ett professionellt förhållningssätt i att ta ansvar för att skolans värdegrund efterföljs i handledningssituationer. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser som du läser (Yh-poäng*):

 • Pedagogik, interkulturell medvetenhet och samarbete, 30 p
 • Svenska utbildningssystemet ur ett globalt perspektiv 20 p
 • Individinriktade stödinsatser och IKT-pedagogik 30 p
 • Språklig medvetenhet och färdighet 30 p
 • Examensarbete 20 p
 • LIA1 Studiehandledning i skolan 40 p
 • LIA2 Metoder och samarbete i skolan 30 p

*5 Yh-poäng motsvarar en veckas helstudier

Ansökan

Sen anmälan är öppen fram till 20 augusti. Antagning sker i turordning utifrån den dag anmälan kommer in. Ansök nu för att få större chans till en plats på utbildningen.

Alla ansökningar som inkommer behandlas löpande. Är du nyfiken eller inte hör något från oss så hör av dig till oss!

image/svg+xml symboler

Är du behörig att söka?

Förutom grundläggande behörighet till yrkeshögskolan krävs följande särskilda förkunskaper:

 • Lägst betyget E/G/3 i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

Dessutom krävs kunskaper i arabiska, somaliska, dari eller farsi motsvarande nivå B2 (CEFR), samt kunskaper i de ämnen som undervisas i på grundskolan, NO, SO, svenska och matematik.

Alternativt motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt. Läs gärna mer om behörighet till yrkeshögskolan.

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Då ska du kontakta Ingela Jakobsson på Campus Mölndal.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

För frågor kring ansökan och antagning kontakta oss nedan.

Vägledning Campus Mölndal
Tfn expedition: 031-315 10 14
yh.campus@molndal.se

image/svg+xml symboler
image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-02 09.27

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE