CAD-konstruktör plast/mekanik

En man vid ett skrivbord arbetar i CAD-program.

Start: Januari 2024

Längd: 400 YH-poäng (2 år)

Studietakt: 100 %

Praktik: 20 veckor

CSN: Ger studiemedel

Anmälan: Öppnar i oktober

Var med och forma den gröna omställning till hållbara produkter inom arbetsmarknadens alla branscher. CAD-konstruktör blir bara mer och mer eftertraktad i och med den ökade kravställningen på hållbara produkter. Verkstadsbolag inom flera industrier har ett ökande behov av CAD-konstruktörer för att hålla sina produkter uppdaterade och konkurrenskraftiga.

Utbildningen ger dig verktygen att planera och utföra konstruktionsarbete såväl vid nykonstruktion som vid optimering av befintlig produkt.

Under utbildningen får du specialiserade kunskaper inom konstruktion och modellering i CAD-verktyg för komponenter i plast och metall.


Du lär dig om projektledning,ekonomiska aspekter och kundens krav. Du får även kunskaper om de tillverkningstekniker och produktutvecklingsprocesser som används vid tillverkning av plastkomponenter.


Efter avslutad utbildning har du kompetens att självständigt konstruera en mekanisk produkt samt välja lämplig tillverkningsmetod för att nå en optimal konstruktion. Utöver det kommer du även kunna delta i utvecklingsprojekt tillsammans med angränsande yrkesroller och ha förmågan att använda rätt metodik i utvecklingsprocessens olika faser.

Utbildningen innehåller kurserna:

 • Beräkningsprogram, 10 YH-poäng
 • CATIA V5 fördjupningskurs 2, 30 YH-poäng
 • CATIA V5 grund och fördjupningskurs, 30 YH-poäng
 • Creo grundkurs, 15 YH-poäng
 • FMEA, 10YH-poäng
 • Geometrisäkring, 15 YH-poäng
 • Kommunikation i konstruktörsrollen, 15 YH-poäng
 • Konstruktionselement, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 40 YH-poäng
 • Matematik konstruktion, 5 YH-poäng
 • Mekanik och hållfasthetslära, 40 YH-poäng
 • Plastkonstruktion, 25 YH-poäng
 • Produktutvecklings- och projektmetodik, 30 YH-poäng
 • Tillverkningsteknik metalliska material, 10 YH-poäng
 • Verkstadsteknik, 15 YH-poäng
 • Examensarbete, 10 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 80 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav.

CAD-konstruktörer har en väldig hög efterfrågan både på kort och på lång sikt. Medtech och grön energi och är på stark frammarsch och gör att allt högre kravställning kommer upp för kompetens inom produktion av hållbara produkter.

Efter din utbildning kan du arbeta som:

 • CAD-konstruktör
 • CAD-ritare.
 • Produktutvecklare
 • Projektledare


Hos oss får du kunskapen och verktygen att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Har du fått kunskaper på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Fordon
 • Industri
 • Life science
 • Energi
 • Projektledning
 • Produktion
 • Montering
 • IT
 • Design
 • Eller närliggande områden som har givit dig branschförståelse
Publicerad: 2023-01-24
Senast uppdaterad: 2023-01-24