Utbildningen innehåller kurserna:

 • Beräkningsprogram, 10 YH-poäng
 • CATIA V5 fördjupningskurs 2, 30 YH-poäng
 • CATIA V5 grund och fördjupningskurs, 30 YH-poäng
 • Creo grundkurs, 15 YH-poäng
 • FMEA, 10YH-poäng
 • Geometrisäkring, 15 YH-poäng
 • Kommunikation i konstruktörsrollen, 15 YH-poäng
 • Konstruktionselement, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 40 YH-poäng
 • Matematik konstruktion, 5 YH-poäng
 • Mekanik och hållfasthetslära, 40 YH-poäng
 • Plastkonstruktion, 25 YH-poäng
 • Produktutvecklings- och projektmetodik, 30 YH-poäng
 • Tillverkningsteknik metalliska material, 10 YH-poäng
 • Verkstadsteknik, 15 YH-poäng
 • Examensarbete, 10 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 80 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav.

Publicerad: 2023-01-24
Senast uppdaterad: 2023-02-21