Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

  • Fordon, industri, life science, energi, projektledning, produktion, montering, IT, design eller närliggande områden som har givit dig branschförståelse

Förberedelsekurs

Om du saknar förkunskaper i matematik 2 kan du ansöka till en förberedelsekurs (ansökan är för närvarande stängd).

Kursen består av en form av självstudier med möjlighet till handledning två till tre gånger per vecka med utbildad mattelärare. Kursen sker online med tydliga instruktioner om hur du tar dig an studierna.


Kursen avslutas med ett prov som du behöver klara av för att bli behörig till utbildningen.

Mer information om behörighet

Läs mer om behörighet på sidan Från ansökan till antagning

Publicerad: 2023-01-24
Senast uppdaterad: 2024-05-03