.NET- och webbutvecklare

Bra IT-stöd är nödvändigt för varje bolag, stort som litet. Den som är kunnig inom systemutveckling har en kompetens som kommer fortsätta vara efterfrågad på arbetsmarknaden oavsett hur konjunkturen svänger.

Programmering är ett kreativt yrke. Som utvecklare bör du vara intresserad av problemlösning och ha tålamod att metodiskt utforska olika lösningar tills det fungerar som du tänkt.

Under yrkeshögskoleutbildningen arbetar du i Microsofts utvecklingsplattform .NET med programmeringsspråket C#. Du lär dig även webbutveckling, samt får en första värdefull arbetslivserfarenhet genom kurserna LIA 1 och 2. Utbildningen genomförs i samarbete med spännande IT-företag i regionen.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start augusti 2019
 • Behörighetsgivande förutbildning Startdatum publiceras senare
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 24 veckor (praktik)

Under utbildningen

Du får en gedigen grundutbildning inom objektorienterad programmering med C# som huvudspråk, för att kunna arbeta som systemutvecklare i Microsofts .NET-plattform. I utbildningen ingår även avancerad webbutveckling med HTML, JavaScript, PHP och CSS.

I utbildningen får du lära dig att arbeta i den agila projektmetoden scrum, som är standard i de flesta IT-företag. Du får lära dig versionshantering, att utveckla system med god kodstandard och struktur och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), arbetssätt som efterfrågas av branschen.

Under utbildningens andra år ingår två 12-veckors praktikperioder (LIA) där du får erfarenhet av att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

 • Agil systemutveckling, 15p
 • Databasutveckling, 25p
 • Datalogi, 20p
 • Objektorienterad programmering i C#, 50p
 • Systemutveckling i .NET, 40p
 • Test och kvalitetssäkring, 20p
 • Webbutveckling, 50p
 • Webbutveckling inriktning ramverk, 30p

 • Examensarbete, 30p
 • LIA 1, Lärande i arbete, 60p
 • LIA 2, Lärande i arbete, 60p

Efter utbildningen

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på C#, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är systemutvecklare, .NET-utvecklare, webbutvecklare och front- eller backendutvecklare.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

Med några års erfarenhet har du också goda möjligheter att starta eget.

Om branschen

Samhället går allt mer mot digitala lösningar, vilket gör att den starkaste tillväxten just nu sker i den digitala sektorn. Så gott som alla företag och hela den offentliga sektorn befinner sig mitt i ett omfattande digitaliseringsprojekt. Resultatet blir att efterfrågan på kompetens inom data och IT ökar. Det är inte bara renodlade IT-bolag som rekryterar IT-kompetens, det gör alla branscher.

Kompetensbristen är ett problem som begränsar och bromsar IT-branschens möjlighet att lösa kundernas behov. C#/.NET är ett av de viktigaste och vanligaste språken. Systemutvecklare inom .NET har en affärskritisk betydelse för många företag i dagens samhälle, vilket innebär att även i en lågkonjunktur kommer efterfrågan på .NET-utvecklare fortsätta vara stor.

Är du behörig att söka?

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler här.

Grundläggande behörighet - Läs mer ↴

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper.

Du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor - Läs mer ↴

För YH-utbildningen .NET- och webbutvecklare behöver du ingen tidigare erfarenhet av IT. Campus Mölndal erbjuder en behörighetsgivande förutbildning, BFU, som täcker de viktigaste delarna från de två gymnasiekurserna som krävs för att vara behörig till utbildningen. Förutbildningen berättigar till studielån och du som blir godkänd på BFU:n garanteras en plats på utbildningen.

Du som har godkända betyg i kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1 behöver inte gå BFU-kursen.

Du behöver kunskaper som motsvarar Engelska 6 samt Matematik 2 a/c. Saknar du betyg i någon eller båda av dessa kurserna kan du göra ett nivåtest hos oss på Campus Mölndal för att pröva din reella kompetens. Klarar du testet motsvarar det ett godkänt betyg i kursen.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 februari 2019 och är öppen till och med 15 maj 2019.

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring YH-utbildningen? Kontakta då utbildningsledaren för utbildningen.

Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare
0700-32 68 52
rickard.hagerberg@molndal.se

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Yrkeshögskola (YH) Campus Mölndal
Sara Wickenberg
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Ansökan

Utbildningen startar HT-19, ansökan öppnar 15 februari.

Du är efterlängtad!

Vi önskar vi kunde finna fler personer med denna efterfrågade bristkompetens. Sök nu!

Christer Holgersson, 
Technogarden IT

Dela på:

Senast uppdaterad