Våra aktiveringspedagogutbildningar

Vill du stimulera och stödja individen du möter till en aktiv och meningsfull vardag? I utbildningen utvecklar du just dessa specialiserade kunskaper och färdigheter.

Utbildningarna riktar sig till dig som redan arbetar inom vård-och omsorg, funktionsstöd, särskola eller liknande.

År 2002 startade den första aktiveringspedagogutbildningen med inriktning grava kognitiva funktionsnedsättningar. 2004 var det dags igen och då startade utbildningen Aktiveringspedagog inriktning rehabilitering. Den kompetens som utbildningarna leder till är än idag mycket efterfrågad.

Välkommen till nästa steg i din karriär!

Våra utbildningar


Kommunala, regionala och privata aktörer inom funktionsstöd, vård- och omsorg, rehabilitering, personlig assistans och särskola är en del av utbildningen genom att delta i ledningsgruppsarbete, föreläsa, ordna studiebesök samt erbjuda LIA-platser (Lärande i arbete).

Logotyper från de samarbetspartners som aktiveringspedagogsutbildningarna på yrkeshögskolan har.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23 / 073 146 50 17
ingela.jakobsson@molndal.se

HÖG KVALITET

Som arbetsgivare inom äldreomsorgen har jag sökt och rekryterat aktiveringspedagoger. Min upplevelse är att de är kunniga och duktiga på att tillvarata människors förmågor, både individuellt och i grupp.

Veronica Mellgren, Göteborgs stad

Dela på:

Senast uppdaterad