DevOps (kurser)

DevOps är det ramverk som ger bäst lösningar för att överbrygga klyftan mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations) i ett IT-projekt.

Kompetensområdet har uppstått utifrån ett behov att stärka samarbetet mellan dessa två områden. I dialog med vårt branschnätverk framgår det att företagen efterfrågar ett förståelseperspektiv som inbegriper alla delar i ett IT-projekt, för att få ut maximal affärsnytta. Förhoppningen är att kompetensutveckling inom DevOps kommer bidra till det.

Kompetens inom DevOps är värdefullt för många yrkesroller inom IT, såsom programmerare, testare, projektledare, systemadministratörer med flera. Genom att samtliga involverade i ett IT-projekt får förståelse för hela kedjan i ett IT-systems livscykel - från utveckling via driftsättning till kontinuerliga förbättringar - kan effektivitet och kvalitet öka.

Utbildningen är beviljad 60 utbildningsplatser 2022.

Utbildningsinformationen är uppdaterad 21 mars 2022.

 • Start 13 april 2022
 • Ansökningsperiod 21 mars - 3 april 2022, sen anmälan är stängd
 • Längd 30 Yh-poäng. Möjlighet att välja 100 eller 50 procents studietakt. Sex veckor vid 100 procents studietakt, tolv veckor vid 50 procents studietakt
 • Studietakt heltid sett utifrån CSN, kan kombineras med arbete
 • Studieform distans, samtliga föreläsningar kommer vara förinspelade eller göras tillgängliga i lärplattformen, handledning
 • Avgift Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel hos CSN

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom IT. För att vara behörig till utbildningen krävs;

 • minst 12 månaders arbetslivserfarenhet från IT-branschen inom något av mjukvaruutveckling, systemadministration, IT-infrastruktur, IT-projektledning eller motsvarande.

Du behöver bifoga ett enkelt intyg från din arbetsplats som styrker tidsperiod, tjänstgöringsgrad och yrkesroll, signerat av din chef.

Du som har motsvarande kunskaper men saknar arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Urval

I det fall det är fler behöriga sökande än det finns utbildningsplatser kommer yrkeserfarenhet användas som urvalsform.

Ansökningsperiod

Ordinarie ansökningsperiod till utbildningen är 21 mars - 3 april 2022.

Utbildningen är öppen för sen anmälan. Vid sen anmälan antas du i mån av plats.

Efter utbildningen ska den studerande ha lärt sig de viktigaste verktygen för att kunna arbeta inom DevOps-området. Utbildningen ger därmed den yrkesverksamma kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Continuous Intergration och Continuous Delivery/Deploy (CI/CD) inom området DevOps.

Kursen omfattar följande utbildningsmoment;

 • DevOps-kulturens ursprung
 • Continuous Integration
 • Continuous Delivery
 • Continuous Deployment
 • Enhetstester
 • Molntjänster för att bygga CI/CD-kedjor
 • Open Source verktyg för att bygga CI/CD-kedjor
 • Integrationer av CI/CD-kedjor med versionshantering och andra tjänster

Ur kursplanen för DevOps (30 Yh-poäng)

Kursens mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om och förståelse för DevOps och i synnerhet CI/CD från utveckling till driftsättning. DevOps kretsar kring CI/CD varför kursen koncentrerar sig på praktiska färdigheter kring denna. Kursen behandlar både molntjänster som används för att bygga CI/CD-kedjor samt Open Source verktyg och den studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter med dessa genom både teori och praktiska övningar.

Genom kursens teoretiska delar och praktiska övningar, ska den studerande utveckla kunskaper och färdigheter i att kvalitetssäkra hela kedjan från utveckling, implementering, drift och underhåll av kedjan.

Godkänd av ledningsgruppen 17 mars 2022.

Utbildningen bedrivs helt online. Vid utbildningens start kallas du till en obligatorisk uppstart.

Vid 6 veckors studietid (100 %)

Två timmar i veckan erbjuds studerande lärarledd tid.

Två timmar i veckan erbjuds studerande handledningstid online.

Utöver detta finns tillgång till lärare via chattforum kontinuerligt.

Vid 12 veckors studietid (50 %)

En timme i veckan erbjuds studerande lärarledd tid.

En timme i veckan erbjuds studerande handledningstid online.

Utöver detta finns tillgång till lärare via chattforum kontinuerligt.

Utbildningens upplägg

Allt studiematerial kommer vara förinspelat eller läggas upp i lärplattformen i anslutning till dess genomförande. Du kommer erbjudas handledning med din lärare online under utbildningens gång. Du kommer även ha möjlighet till kontinuerlig handledning i utbildningens chattforum.

Under utbildningen kommunicerar du och de övriga studerande med varandra och läraren i chattverktyget Discord.

Huvudlärare för utbildningen är Patrik Nygren från Codic Education. Han har erfarenhet av att undervisa på yrkeshögskolan inom IT.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. Tänk på att din inkomst avgör om du kan arbeta och läsa med studiemedel i kombination. Läs mer på CSN:s hemsida.

Sandra Hahn - Föräldraledig
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Korta utbildningar inom IT
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad