Moln- och virtualiseringsspecialist

Var med och forma framtidens virtuella verksamheter. Som moln- och virtualiseringsspecialist ansvarar du för planering av infrastruktur - oavsett om den finns i molnet eller fysiskt på plats.

Arrow-right

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör det möjligt att dela kapacitet mellan olika instanser i servrarna. Lär dig att bygga infrastrukturnät i Windows Server och få kunskaper i nätverksarkitektur med ett stort fokus på IT-säkerhet.

Snabbfakta

 • Längd 400 Yh-poäng (cirka 2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Platsbunden: Mölndal. Distans: Alingsås och Arvika
 • Särskilda förkunskaper Dator- och nätverksteknik samt Datorteknik 1a
 • Behörighetsgivande prov självstudier online våren 2022
 • Praktik 16 veckor, 90 Yh-poäng (LIA)
 • CSN Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
 • Nästa utbildningsstart augusti/september 2022
 • Ansökningsperiod 15 februari - 31 maj 2022

Var en del av en kreativ utbildningsmiljö som blandar teori med praktiska moment från verkligheten. Vi ger dig kunskaperna och verktygen för att sätta upp hårdvara, konfigurera servrar och administrera funktioner och roller. Genom implementering av molnbaserade lösningar möjliggörs både kostnadsoptimering och effektivitet.

Vi ger dig fördjupade kunskaper inom molnplattformarna Microsoft Azure och Amazon AWS och lär dig att forma och drifta applikationer. Vi lär dig också hur du bygger och sätter upp tjänster inom Windows 365 så som Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint och Microsoft Teams. I kursens examensarbete väljer du själv det språk eller teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom.

Utbildningen avslutas med en 16 veckor lång LIA-period där du får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Många företag befinner sig just nu i en övergång från fysiska servrar och nätverk till virtuella system. Även molntjänster har kommit att bli en värdefull del i företagens affärsstrategier och det finns ett stort behov av bred kompetens inom området. I januari 2021 hade så många som 15 av 17 studerande på utbildningen ett nytt jobb i anslutning till examen. Efter din utbildning kommer du att kunna arbeta som bland annat molnspecialist, virtualiseringsspecialist eller IT-tekniker. Vi hjälper dig in i yrkesrollen och ger dig verktygen för att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Dator- och nätverksteknik, 100 poäng
 • Datorteknik 1a, 100 poäng

Har du tillägnat dig kunskapen på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.

För dig som saknar särskilda behörighetskurser och önskar bli behörig via självstudier

Du som saknar förkunskaper inom Dator- och nätverksteknik samt Datorteknik 1a har möjlighet till självstudier under våren för att tillgodose dig dessa kurser.

Vi har tagit fram ett studiematerial bestående av filmer och enkla övningsuppgifter som du kan studera på egen hand eller tillsammans i studiegrupp som träffas i våra lokaler. Vi kommer erbjuda en studiegrupp för enbart tjejer och en blandad grupp. Vid varje tillfälle kommer utbildningsledaren vara på plats för att ta emot och starta upp tekniken.

Vi kommer bjuda in en lärare vid två tillfällen, utöver det bygger kursen på självstudier och att ta stöd av varandra.

Efter avslutade självstudier kommer du få möjlighet att göra ett behörighetsgivande prov. Blir du godkänd så räknas du som behörig vad gäller de särskilda förkunskapskraven.

En av de viktigaste kompetenserna och efterfrågan från arbetsmarknaden är motivation och egen drivkraft. Här får du en möjlighet att visa det genom att du på egen hand studerar och blir godkänd i de två avgörande delarna som ingår som förkunskapskrav för att bli behörig till utbildningen.

Studieperiod

Vi planerar för att du ska kunna påbörja dina självstudier 4 april. Behörighetsgivande prov kommer att äga rum under maj månad.

Anmälan

Anmälan sker via YH-antagning. Du måste logga in på ditt konto för att anmäla dig. Under "Aktiviteter" väljer du antingen Självstudier på egen hand eller Anmälan Självstudiekurs i grupp.

Yrkeshögskolan har som syfte att utbilda inom efterfrågade områden. Generell för hela Sverige har 9 av 10 jobb ett år efter examen inom utbildningsområdet.

För våra studerande som tog examen januari 2021 hade 15 av 17 jobb vid examen.

Framtida yrkesroller

Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

 • Datacentertekniker
 • Drifttekniker, data
 • IT-tekniker, support
 • Molnspecialist
 • Windowstekniker
 • Virtualiseringsspecialist

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

5 Yh-poäng motsvarar en veckas helstudier.

Kurser

 • Microsoft server, 30 Yh-poäng
 • Active Directory, 30 Yh-poäng
 • Servervirtualisering, 30 Yh-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
 • Microsoft Exchange, 20 Yh-poäng
 • Microsoft Sharepoint, 35 Yh-poäng
 • Microsoft Teams, 35 Yh-poäng
 • Support, 10 Yh-poäng
 • Azure, 40 Yh-poäng
 • AWS, 40 Yh-poäng
 • Examensarbete, 30 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 90 Yh-poäng

Microsoft server, 30 Yh-poäng

Efter avslutad kurs har den studerande kunskaper om nätverksarkitektur- och topologier, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration av Microsoft Server. Den studerande kan självständigt bygga ett driftsäkert Window Server infrastrukturnät. Den studerande har färdigheter att installera, konfigurera och administrera Microsoft Server 2016 både med scriptspråket PowerShell och System Center Configuration Manager. Kursen förbereder de studerande till en certifiering inom Microsoft Server.

Active Directory, 30 Yh-poäng

Efter avslutad kurs har den studerande fördjupade kunskaper om katalogtjänsten Active Directory och dess olika tjänster. Den studerande har färdighet att självständigt installera och administrera katalogtjänsten i ett företags/organisations infrastrukturmiljö. Den studerande har kompetens att självständigt installera/konfigurera och administrera Active Directory, Azure AD, ADFS samt underliggande funktioner både i det grafiska gränssnittet samt med PowerShell.

Servervirtualisering, 30 Yh-poäng

Efter avslutad kurs har den studerande grundläggande kunskaper inom virtualiseringsteknik och fördjupade kunskaper i servervirtualisering med Hyper-V och VMware. Den studerande har fördjupade färdigheter i att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens att självständigt installera, konfigurera och administrera Hyper-V Och VMware.

Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng

Syftet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. I kursen ingår ett antal moduler med syfte att stärka de studerandes konsult- och affärsmässighet, samt anställningsbarhet i form av förmåga till samarbete, kommunikation, värderingar och karriärutveckling.

Microsoft Exchange 20, Yh-poäng

Efter avslutad kurs har den studerande kunskaper om topologier, olika säkerhetsaspekter från bland annat Azure AD, samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration av Microsoft Exchange, både för lokal installation och i molntjänsten Office 365.

Microsoft SharePoint, 35 Yh-poäng

Efter avslutad kurs har den studerande fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration av Microsoft SharePoint och dess flödeshantering samt säkerhetsaspekter kopplat till tjänster såsom Microsoft AD och Azure AD. Den studerande kan självständigt bygga en driftsäker Microsoft Sharepoint-miljö, såsom intranät, fildelning samt delar av övriga tjänster som ingår i Office 365.

Microsoft Teams, 35 Yh-poäng

Efter avslutad kurs har den studerande fördjupade kunskaper om plattformen Microsoft Teams och dess olika funktioner och tjänster. Den studerande har färdighet att självständigt installera och administrera Microsoft Teams och dess flödeshantering i ett företags/organisations infrastrukturmiljö. I kursen lär sig den studerande plattformens uppbyggnad för att konfigurera och sätta upp funktionalitet utifrån ett företags behov.

Support, 10 Yh-poäng

Under kursen ligger fokus på kommunikation och dokumentation kopplat till att arbeta med support. Efter avslutad kurs har den studerande färdighet i att formulera tekniskt avancerad information med en terminologi som är tillgänglig för kunden. Den studerande har även färdighet i att registrera supportärenden i något av de vanligaste ärendehanteringssystemen.

Azure, 40 Yh-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter i molnplattformen Microsoft Azure och dess tjänster, verktyg och mallar. De studerande får praktiska färdigheter att sätta upp, underhålla och drifta Microsoft Azure och utforma och hantera appar för företag och mobil. Den studerande får kunskaper i felhantering, hur de ska identifiera problem och undersöka optimeringsmöjligheter. Den studerande ska också få kunskap om migrering av befintliga applikationer, miljöer och molnet. Vidare, kursen syftar till att ge kunskap i riskidentifiering och säkerhet men också integritetsperspektivet (PUL, GDPR), i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

AWS, 40 Yh-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom produkter, tjänster och lösningar inom AWS. De studerande ska få färdigheter i att driftsätta applikationer i Amazon AWS samt kompetens att identifiera verksamhetsbehov för att designa, implementera tjänster i Amazon AWS för att erhålla maximal effekt i ett företags molnbaserade infrastruktur.

Examensarbete, 30 Yh-poäng

De studerande ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport utav det undersökta arbetsområde/process som de deltagit i och studerat under LIA-perioden. Med materialet från sina studier på företaget ska de analysera resultat och dra slutsatser som kan leda till ett vidare lärande och utvecklingsarbete inom ett företags eller en organisations IT verksamhet. De studerande ska få kunskap i att skriva en rapport och ska beskriva till exempel syfte, teori, metod, resultat och analys.

Lärande i arbete, 90 Yh-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande ska få möjlighet att tillämpa sina inhämtade kunskaper och få fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter i ett teknik- och arbetsområde som studerats under kursen innan LIA-perioden.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Jennie Efraimsson
Utbildningsledare, Moln- och virtualiseringsspecialist
070-781 65 36
jennie.efraimsson@molndal.se

Gör en intresseanmälning

Det här formuläret är inte en ansökan till utbildningen. För att ansöka tryck på röda knappar märkta "Ansök här" på respektive utbildningssida.

En kvinna står vid ett skrivbord och tittar mot kameran.

Därför valde jag att söka utbildningen på Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Alejandra är en av många som redan har sökt till en av våra utbildningar med start i höst. I en intervju berättar hon varför hon sökte utbildningen och vad som gör att våra utbildningar sticker ut i mängden.

En studerande lutar sig mot ett träd.

Genom utbildningen fick jag en vän för livet

Linn Kastenholm studerar till Moln- och virtualiseringsspecialist. Läs intervjun med henne där hon berättar om utbildningen, hur hon valde sin LIA-plats och hur hon hittade en vän för livet.

Två elever tittar på en datorskärm i ett klassrum.

Nytt satellitsamarbete med Alingsås och Arvika

Nu finns det möjlighet för studerande i Alingsås och Arvika att ta del av vår utbildning, helt på distans. Läs mer om detta samarbete och hur du kan genomföra denna utbildning på distans via länken nedan.

Ledningsgruppsföretag

Logotyper för företag som ingår i ledningsgrupp för utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist.

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på molndal.se/personuppgifter.

Dela på:

Senast uppdaterad