Hur vi bygger en utbildning

För att en ansökan ska bli beviljad krävs att vi har utformat utbildningen i samarbete med arbetslivet.

Varje år ansöker vi om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att få starta nya utbildningar, eller fortsätta driva de vi redan har. Det finns flera olika sätt att medverka i en ansökan, bland annat genom att beskriva ert företags rekryteringsbehov.

Vi tar gärna emot önskemål från er om vilka områden vi ska utbilda. Utöver våra långa grundutbildningar har vi även möjlighet att utforma kortare utbildningar som riktar sig till att höja kompetensen hos er befintliga personal.

Bidra till att våra ansökningar beviljas

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) fäster stor vikt vid att företag är med och utformar utbildningens innehåll. Om du vill stå bakom våra ansökningar uppskattar vi om du tar kontakt med oss, eller fyller i vår enkät där du svarar på frågor om ert kompetensbehov.

Kontakta oss

Yrkeshögskola (YH) Campus Mölndal
070-467 75 03
yh.campus@molndal.se

En kvinna i kavaj ler mot kameran.

Sitter i ledningsgruppen

Carolina arbetar för konsultföretaget Randstad och sitter med i två ledningsgrupper för Yrkeshögskolan Campus Mölndals utbildningar.

I vår intervju berättar hon om hur det är att sitta med i en ledningsgrupp och hur det gynnar dig och ditt företag att sitta med.

Dela på:

Senast uppdaterad