Ledningsgrupp

Var med och forma våra YH-utbildningar efter ditt behov. Vi vill säkerställa att de studerandes tid hos oss leder till drömjobbet och att ni får den kompetens som ni efterfrågar.

Därför har varje utbildning inom yrkeshögskolan en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av arbetslivsrepresentanter, utbildningsledare, studerande samt representanter från det offentliga skolväsendet (gymnasium eller högskola).

Bli en del av ledningsgruppen

Ledningsgruppen fungerar som en styrgrupp, fattar strategiska beslut och ansvarar för utbildningens kvalitetssäkring. Ledningsgruppen ansvarar även för godkännande av kursplaner, antagning, validering av de sökandes kompetenser samt utfärdande av examen. Men det viktigaste för oss är att vi har engagerande samtal tillsammans med er som representerar branschen, för att säkerställa att våra utbildningar leder till jobb.

Hur ofta?

Vi tror på långsiktiga relationer och att ha roligt ihop - samtidigt som vi får bra saker att hända. Ledningsgruppen träffas fyra gånger om året samt en avslutande femte träff då vi bjuder dig till Mölndals stolthet - vårt vackra Gunnebos slott. En värdig avslutning på läsårets samarbete.

Under dessa fyra möten lyssnar vi på som händer i våra olika världar: IT-branschen, skolan och våra studerandes perspektiv. Men vi behöver också fatta vissa formella beslut. Du som sitter med i ledningsgruppen kan därför bli inbjuden till arbetsmöten där vi förbereder vissa frågor innan beslut ska fattas. Beslutsunderlagen skickas sedan ut i förväg, så att mötestiden ger utrymme för dialog.

Gästföreläsning

Andra sätt att medverka i utbildningen och få en möjlighet att presentera ert företag för våra klasser är att hålla i en gästföreläsning. Inför att de studerande ska söka LIA bjuder vi in flera företag som får presentera sig själva och berätta hur man ansöker om en LIA-plats hos dem. Men även under andra perioder bjuder vi gärna in gäster från branschen.

Den bästa marknadsföringen för er brukar vara att låta en expert föreläsa om ett ämne kopplat till kursen de läser. Som gästföreläsare kan du också dela ut ett projekt till en eller flera elever. Utbildningsledaren och läraren hjälper till att planera så att din aktivitet passar in i undervisningen.

En kvinna i kavaj ler mot kameran.

Sitter i ledningsgruppen

Carolina arbetar för konsultföretaget Randstad och sitter med i två ledningsgrupper för Yrkeshögskolan Campus Mölndals utbildningar.

I vår intervju berättar hon om hur det är att sitta med i en ledningsgrupp och hur det gynnar dig och ditt företag att sitta med.

Dela på:

Senast uppdaterad