IT-projektledare

Drivs du av att hålla ihop och driva projekt och har ett stort intresse för IT? Då är IT-projektledare den rätta utbildningen för dig.

Som IT-projektledare ser du både detaljer och helhet, tar ansvar lika mycket som du är lyhörd och lyssnar. Du kommer arbeta med att ta fram kundanpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team. Du kan till exempel arbeta i yrkesroller så som IT-projektledare, Agil projektledare eller koordinator inom IT-projekt.

Snabbfakta

 • Längd 320 YH-poäng (ca 1,5 år)
 • Studietakt, studieform och ev. studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskaper Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 samt 12 månader arbetslivserfarenhet i ansvarstagande befattning
 • Praktik 16 veckor, 80 YH-poäng (LIA)
 • CSN- berättigad Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
 • Nästa utbildningsstart hösten 2022
 • Preliminär ansökningsperiod februari - maj 2022

Som studerande på Yrkeshögskolan Campus Mölndal förbereder vi dig för arbetsmarknaden. Vi gör detta genom att lägga fokus på din bakgrund, dina intressen och dina drivkrafter. Utbildningen lägger fokus på gruppen och personlig utveckling då yrkesrollen bland annat kräver kompetens för att leda andra individer och grupper.

Utbildningens introduktion ger dig möjlighet att landa i din nya verklighet. För att du ska känna dig välkommen får du här träffa utbildningsledare, lärare, övrig viktig personal och ledningsgruppsrepresentanter. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att du får det stöd du behöver under utbildningen för att nå utbildningens mål.

Vi ser ditt inflytande som studerande som en grundsten i våra utbildningar. Utan de studerandes inflytande och återkoppling kan vi inte säkerställa utbildningens kvalitet. Genom ett kontinuerligt samarbete med utbildningens ledningsgrupp ger vi både arbetsliv och studerande möjligheten att bygga relationer och nätverk.

Idag finns IT mer och mer so men del av alla verksamheter, det är inte längre en egen bransch. Med detta sagt är IT-branschen fortfarande stor och möjligtvis den bransch där utvecklingen sker i snabbast takt. I utbildningen förbereder vi dig för en föränderlig arbetsmarknad och yrkesroll. Vårt mål är att du ska ha med dig de verktyg som branschen kräver för att du ska klara av dessa förändringar efter att du tagit din examen.

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler.

Särskild behörighet IT-projektledare:

För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt betyg i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Tidigare arbetslivserfarenhet* om minst ett år på heltid. Bifoga intyg som styrker din särskilda behörighet.

* Yrkeserfarenheten ska innefatta ansvar för exempelvis personal, ekonomi eller leverans enligt uppställda mål. Exempel på relevanta yrkesroller är: projektledare, produktionsledare, teamledare, samordnare, koordinator, entreprenör eller lärare. Yrkeserfarenheten är ej beroende av bransch.

IT-branschen har en stor efterfrågan på kompetens inom alla områden. Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke. Med en utbildning till IT-projektledare får du en bra ingång till IT-branschen, med stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika företag. Som nyutexaminerad kanske du inleder din karriär som delprojektledare eller assisterar en senior projektledare. Ju mer erfarenhet du skaffar desto mer ansvar får du. Det finns flera olika nivåer av IT-projektledare med olika ansvar och fokusområden. Det ger dig en god möjlighet att växa in i yrkesrollen som IT-projektledare.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier.

 • Grupputveckling, 20 Yh-poäng
 • Projektmetodik, 40 Yh-poäng
 • Teknisk grundkurs, 20 Yh-poäng
 • Ledarskap, 25 Yh-poäng
 • Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng
 • Teknisk fördjupning, 25 Yh-poäng
 • IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng
 • Förändringsledning, 20 Yh-poäng
 • Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 80 Yh-poäng
 • Examensarbete, 30 Yh-poäng

Grupputveckling, 20 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge de studerande kunskaper i vetenskapliga metoder, teorier, modeller och begrepp inom projektledning med fokus på projektgruppen. Målet med kursen är att de studerande skall få färdigheter i att tillämpa grupputvecklingsprocesser och kompetens att leda och utveckla projektgruppen. Under kursen kommer de studerande arbeta i projektgrupper med olika case och positioner samt få insyn i hur man kan mäta effektiviteten i team och grupper och hitta förbättringsmöjligheter.

Projektmetodik, 40 Yh-poäng

Målet med kursen är att ge en gedigen kunskap om hur man bedriver IT- projekt med hjälp av olika metoder. I kursen ingår projektprocessens olika steg som förstudie, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. De två vanligaste projektmetoderna (agil och vattenfall) gås igenom grundligt med fokus på agil projektmetodik, då den är vanligast i IT- branschen. Deltagaren får också goda färdigheter i att planera, strukturera och leda ett projekt samt kontinuerligt följa upp hur projektet framskrider enligt plan, samt vid behov genomföra justeringar, kommunicera risker osv.

Teknisk grundkurs, 20 Yh-poäng

I denna kurs får den studerande lära sig grunderna om dator- och nätverksteknik samt grunderna i mjukvaruutveckling. Den studerande kommer att lära grunderna kring hårdvara och mjukvara i datorer, olika typer av datorer och deras tillämpningsområden. Vidare kommer grunderna kring olika typer av nätverk och molnteknik att beröras samt deras tillämpningsområden. I kursen kommer den studerande även att få lära sig grundläggande mjukvaruutveckling samt IT-terminologi.

Ledarskap, 25 Yh-poäng

Centralt i kursen är självkännedom och förståelse för vikten av att leda sig själv för att kunna leda andra. Under kursen kommer deltagarna använda olika metoder och tekniker för självreflektion. Deltagarna kommer också få goda kunskaper om olika ledarteorier och ledarverktyg för att skapa bästa förutsättningar för ett gott ledarskap som motiverar och utvecklar medarbetare, inklusive att bygga tillit och förtroende.

Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i affärsmannaskap och säljkommunikation samt en förståelse för den kommersiella delen i ett projekt och för en projektledare.

Den studerande ska få kunskaper i att tillämpa olika arbetssätt för att identifiera, prioritera och bearbeta kunder. Den studerande får också kunskaper i företagsekonomi och ekonomiska termer inriktat mot projektredovisning.

Teknisk fördjupning, 25 Yh-poäng

I denna kurs får den studerande fördjupad kunskap om dator- och nätverksteknik. Fördjupning sker även inom virtualisering och molnteknik samt inom mjukvaruutveckling. Den studerande kommer att få grundläggande kunskaper inom IT-säkerhet samt en översikt över olika ramverk som används inom IT samt deras tillämpningsområden. Vidare kommer den studerande att få en översikt över trender och den tekniska utvecklingen inom IT området.

IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng

Kursen ger grundläggande kunskaper om IT Service Management och ITIL. Denna grundkunskap förbereder för IT-branschens praxis avseende utformning av IT-tjänster, relationer och avtal med kund, samt leverans och supportorganisationer. De studerande ska få grundläggande kunskap i linje med ITIL Foundation inklusive dess terminologi, struktur och koncept.

De studerande lär sig om IT Service Managements livscykel, värdekedja samt tillhörande praxis/processer. Innehållet baseras på Axelos ITIL Foundation-kurs och innehåller referenser till både ITIL v3 och ITIL 4.

Kursen innehåller processkunskap, dimensioner, styrning och principer där teori varvas med praktik.

Förändringsledning, 20 Yh-poäng

Denna kurs ger den studerande kunskap och verktyg för ett modernt och fokuserat förändringsarbete. Den centrala aspekten grundar sig i hur det är att leda människor i förändring. Den studerande kommer också att få insikt i etablerade modeller som används av de flesta organisationer, till exempel ADKAR-modellen. Praktiska moment varvas med teoretiska inslag, verkliga case ligger till underlag för dialog och uppgifter under lektionerna.

Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i IT-projektledning med agila arbetssätt. Fokusområdena är systemutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt och utvecklingsprojekt i mobilapp eller webb. Efter fullföljd kurs ska den studerande ha motsvarande kunskaper för att agera i en roll som Scrum Master, produktägare eller motsvarande.

Lärande i arbete, 80 Yh-poäng

Under kursen tillämpar de studerande sina kunskaper och färdigheter från tidigare kurser och fördjupar sina praktiska kunskaper och färdigheter

i det dagliga arbetet som IT-projektledare. Beroende på LIA-företag och typ av projekt kan arbetsuppgifterna variera något beroende på var i fasen projektet är i, men de huvudsakliga praktiska momenten ska vara direkt relaterade till lärandemålen i utbildningen.

Examensarbete, 30 Yh-poäng

De studerande ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport av det undersökta arbetsområde/process som de har deltagit i och studerat under LIA-perioden. Med materialet från sina studier på företaget ska de analysera resultat och dra slutsatser som kan leda till ett vidare lärande och utvecklingsarbete inom IT-projektledning.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

En kvinna som skriver på en whiteboardtavla ler mot kameran.

Möt Madeleine - Vår huvudlärare på utbildningen

Madeleine har sedan 2018 varit huvudlärare för utbildningen IT-projektledare. I vår intervju berättar hon varför utbildningen är inom en framtidsbransch och hur skolan kontinuerligt arbetar för att förbättra utbildningen.

En svartvit bild på en kvinna som tittar in i kameran.

Min handledare blev min chef

Emelie Lindblad har tidigare studerat utbildningen IT- projektledare på Yrkeshögskolan. Läs vår intervju med henne för att få reda på varför även du ska söka till denna utbildning och vad som väntar efter examen.

Ledningsgruppsföretag

Logotyper från ledningsgruppsföretag som samarbetar med utbildningen "IT- projektledare"

Dela på:

Senast uppdaterad