Java- och webbutvecklare

Utbildningen startar ej hösten 2021

Är du nästa Java- och webbutvecklare?

Är du intresserad av IT och programmering? Programmering är ett kreativt yrke där de IT- system du utvecklar har stort värde för de som ska använda dem.

Med en yrkeshögskoleexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på webb- och systemutvecklare är stor och många företag har svårt att rekrytera medarbetare som är duktiga på Java, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Exempel på yrkesroller som YH-utbildningen Java- och webbutvecklare leder till är:

 • Programmerare
 • Javautvecklare
 • Webbutvecklare
 • Front- eller backend-utvecklare.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

Med några års erfarenhet har du också goda möjligheter att starta eget.

Under YH-utbildningen Java- och webbutvecklare får du lära dig objektorienterad programmering med Java som språk och webbutveckling, med HTML, CSS, JavaScript och PHP.

För att kunna utveckla mer avancerade system får du utbildning i databashantering och Java Enterprise. Inom webbprogrammeringen lär du dig använda så kallade webbtjänster (web services) och olika JavaScript-ramverk som till exempel Jquery, Angular och Node.

Under YH-utbildningen kommer du även att få lära dig versionshantering, utveckla system med god kodstandard och struktur och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), arbetssätt som efterfrågas av branschen. Ett agilt arbetssätt med fokus på Scrum ingår också i utbildningen där du blir Java- och webbutvecklare.

Under YH-utbildningen varvas praktiska och laborativa moment med teoretiska studier. Kurserna LIA 1 och LIA 2 är praktik och förlagda till företag. Under din praktik lär du dig genom att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper.

Du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du som har godkända betyg i kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1 behöver inte gå BFU-kursen.

Du behöver kunskaper som motsvarar Engelska 6 samt Matematik 2 a/c. Saknar du betyg i någon eller båda av dessa kurserna kan du göra ett nivåtest hos oss på Campus Mölndal för att pröva din reella kompetens. Klarar du testet motsvarar det ett godkänt betyg i kursen.

Du kan läsa mer om behörighet under Din väg till behörighet,

Automatisering och digitalisering håller på att förändra hela arbetsmarknaden. Inget bolag kan utveckla produkter eller tjänster utan tillgång till digital kompetens. Efterfrågan på duktiga utvecklare är stor, inte bara hos de traditionella IT-företagen utan även inom den offentliga sektorn och i så gott som alla stora och medelstora bolag.

Med en yrkeshögskoleexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på webb- och systemutvecklare är stor och många företag har svårt att rekrytera medarbetare som är duktiga på Java, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Exempel på yrkesroller som YH-utbildningen Java- och webbutvecklare leder till är:

 • Programmerare
 • Javautvecklare
 • Webbutvecklare
 • Front- eller backend-utvecklare.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Startar ej hösten 2020
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 24 veckor (praktik)

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Annika Lund
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Javautvecklare och .NET-utvecklare
0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Ledningsgruppsföretag

Logotyper från ledningsgruppsföretag som samarbetar med utbildningarna "Java- och webbutvecklare" och "NET-utvecklare".

Pågående utbildningsomgång

 • Startade hösten 2019 Examen hösten 2021

Dela på:

Senast uppdaterad