Moln- och virtualiseringsspecialist Distans

Är du nästa moln- och virtualiseringsspecialist?

Idag behöver en modern IT-tekniker både kunna skapa virtuella nätverk i ”molnet” och sätta upp fysiska nätverk med kablar och annan hårdvara. Under YH-utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist på Campus Mölndal lär du dig båda delarna. Utbildningen avslutas med en 18 veckor lång praktik hos något av regionens IT- bolag.

Snabbfakta

 • Utbildningen startade augusti 2020
 • Längd 350 YH-poäng (ca 1,5 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 100%, bunden, distans
 • Särskilda förkunskapskrav Dator och nätverksteknik samt Datorteknik 1a
 • LIA 16 veckor, 80 YH-poäng (praktik)
Arrow-right

Som moln- och virtualiseringsspecialist kommer du att arbeta med att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-miljöer. I praktiken handlar det om att skapa en säker och fungerande IT-infrastruktur för företaget. En IT-infrastruktur utgör allt ifrån var servrar är placerade, hur servrarna är konfigurerade, backup och underhåll till åtkomst, rättigheter och administration av funktioner/roller.

Distansutbildning

Utbildningen bedrivs på distans vilket innebär att våra studerande i utbildningen är utspridda över hela Sverige under studietiden. Vid några få tillfällen erbjuds de studerande att mötas i skolans lokaler. Denna utbildningsform passar dig som har god självdisciplin, studiemotivation och har tillgång till en god ergonomisk studiemiljö.

Vi lägger under utbildningen stor fokus på den enskilde studerandes möjlighet till kunskapsinhämtning. Vi erbjuder dig individuella studiesamtal, organiserar våra studerande i mindre studiegrupper och coachar våra studerande i både utbildningen och studiesituationen. Vårt mål är att du studerande som läser på distans, precis som våra studerande på plats, ska uppleva en känsla av samhörighet.

Utbildningens upplägg

YH-utbildningen inleds med en kurs i Windows Server där du lär dig att självständigt bygga ett driftsäkert infrastrukturnät i Windows Server. Du får kunskaper i nätverksarkitektur, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration.

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör att man kan dela fysisk serverkapacitet mellan olika ”virtuella instanser” av servrarna. Under YH-utbildningen ingår det att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell.

Under YH-utbildningens andra termin ligger fokus på de två största molnplattformarna: Microsoft Azure och Amazon AWS. Den tredje och sista terminen avslutas med en 16 veckor lång LIA-period och ett examensarbete.

Säkerhet inom IT är en stor och viktig del som löper som en röd tråd genom kurserna. YH-utbildningen förbereder dig som studerande till en certifiering inom Microsoft server.

Utöver det nationella och globala behovet av IT- kompetens är det tack vare vår ledningsgrupp som denna utbildning finns. Deras framtida behov av Moln- och virtualiserringsspecialister gör att vi kan erbjuda denna utbildning.

Du kommer under utbildningen fokusera på din personlighet och personliga utveckling. Tillsammans med våra lärare och samarbetspartners lägger vi tid och resurser för att göra dig anställningsbar inom IT-branschen.

När det är dags för LIA-period säkerställer vi som skola att du får en LIA genom vår LIA-process som påbörjas tidigt i utbildningen.

Ledningsgruppen träffas fyra till fem gånger per år för att säkerställa att utbildningen har det innehåll arbetslivet efterfrågar. I ledningsgruppen ska även studeranderepresentanter från utbildningen ingå. Vi ser det som en självklarhet att studerandeinflytandet finns med och kvalitetssäkring i utbildningen.

Företag i ledningsgruppen

Vi är stolta över att samarbeta med:

 • Atea
 • Axians
 • Did Up
 • Nordlo
 • Randstad Technologies
 • Typ IT
 • Xenit

För utbildningens LIA-perioder har vi ytterligare samarbetspartners. Utöver dessa samarbetar vi ständigt för ytterligare samarbeten för genomförandet av våra utbildningar.

Du behöver uppfylla följande krav för att bli behörig till utbildningen;

 • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
 • Särskilda behörighetskrav - Dator- och nätverksteknik, 100 poäng och Datorteknik 1a, 100 poäng

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Yrkeshögskolan har som syfte att utbilda inom efterfrågade områden. Generell för hela Sverige har 9 av 10 jobb ett år efter examen inom utbildningsområdet.

För våra studerande som tog examen januari 2021 hade 15 av 17 jobb vid examen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

Kurser

 • Windows server, 30 YH-poäng
 • Active Directory, 30 YH-poäng
 • Servervirtualisering, 45 YH-poäng
 • Personlig och professionell utveckling, 20 YH-poäng
 • Molnplattformar, 20 YH-poäng
 • IT Service Management och ITIL, 15 YH-poäng
 • Amazon AWS, 40 YH-poäng
 • Microsoft Azure, 40 YH-poäng
 • Lärande i arbete, 90 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng

 

Windows server, 30 YH-poäng

Syfte med denna kurs är att ge de studerande specialiserade kunskaper i Microsoft Windows Server. De studerande kommer få kunskaper om nätverksarkitektur- och topologier, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration av Microsoft Server. Kursen kommer även att ge de studerande uppgifter som ska kommuniceras på engelska. Målet är att de studerande självständigt ska kunna bygga ett driftsäkert Window Server infrastrukturnät. De ska installera, konfigurera och administrera Microsoft Server 2016 både med scriptspråket PowerShell och System Center Configuration Manager. Kursen skall förbereda de studerande till en certifiering inom Microsoft server.

Active Directory, 30 YH-poäng

Målet med denna kurs är att ge de studerande fördjupade kunskaper om katalogtjänsten Active Directory och dess olika tjänster. Kursen ska även ge de studerande färdigheter och kompetenser att självständigt installera och administrera katalogtjänsten i ett företags/organisations infrastrukturmiljö. Kursen förbereder de studerande till en certifiering inom Microsoft server.

Servervirtualisering, 45 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande grundläggande kunskaper inom virtualiseringsteknik och fördjupade kunskaper i servervirtualisering med Hyper-V och VMware. Under kursen kommer de studerande få fördjupade färdigheter i att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell. Kursen kommer även att ge de studerande uppgifter ska kommuniceras på engelska.

Personlig och professionell utveckling, 20 YH-poäng

Målet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. Med självledarskap avses självkännedom, medvetenhet om vem man är, vad man kan och vad man vill samt förmåga att påverka sina tankar, känslor och handlingar i riktning mot sina mål. I kursen ingår ett antal moduler med syfte att stärka självledarskap och anställningsbarhet såsom samarbete, kommunikation, värderingar och karriärutveckling. Deltagarna får verktyg för att reflektera över sina mål, egna och andras behov samt praktisk kunskap och färdighet i olika element i jobbsökningsprocessen. Reflektion och individuella utvecklingsplaner är centrala delar i kursen.

Molnplattformar, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper till de olika molnplattformar för databearbetning som finns ute på marknaden. De studerande får teoretiska kunskaper om de olika molnplattformar som finns och vilka tjänster som de tillhandahåller.

IT Service Management och ITIL, 15 YH-poäng

Kursen ger grundläggande kunskaper om IT Service Management och ITIL. Denna grundkunskap förbereder för IT-branschens praxis avseende utformning av IT-tjänster, relationer och avtal med kund, samt leverans och supportorganisationer. De studerande ska få grundläggande kunskap i linje med ITIL Foundation inklusive dess terminologi, struktur och koncept. De studerande lär sig om IT Service Managements livscykel, värdekedja samt tillhörande praxis/processer. Innehållet baseras på Axelos ITIL Foundation-kurs och innehåller referenser till både ITIL v3 och ITIL 4. Kursen innehåller processkunskap, dimensioner, styrning och principer där teori varvas med praktik.

Amazon AWS, 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom produkter, tjänster och lösningar inom AWS. De studerande ska få färdigheter i att driftsätta applikationer i Amazon AWS samt kompetens att identifiera verksamhetsbehov för att designa, implementera tjänster i Amazon AWS för att erhålla maximal effekt i ett företags molnbaserade infrastruktur.

Microsoft Azure, 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter i molnplattformen Microsoft Azure och dess tjänster, verktyg och mallar. De studerande får praktiska färdigheter att sätta upp, underhålla och drifta Microsoft Azure och utforma och hantera appar för företag och mobil. Den studerande får kunskaper i felhantering, hur de ska identifiera problem och undersöka optimeringsmöjligheter. Den studerande ska också få kunskap om migrering av befintliga applikationer, miljöer och molnet. Vidare, kursen syftar till att ge kunskap i riskidentifiering och säkerhet men också integritetsperspektivet (PUL, GDPR), i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

Lärande i arbete, 90 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande ska få möjlighet att tillämpa sina inhämtade kunskaper och få fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter i ett teknik- och arbetsområde som studerats under kursen innan LIA-perioden.

Examensarbete, 20 YH-poäng

De studerande ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport utav det undersökta arbetsområde/process som de deltagit i och studerat under LIA-perioden. Med materialet från sina studier på företaget ska de analysera resultat och dra slutsatser som kan leda till ett vidare lärande och utvecklingsarbete inom ett företags eller en organisations IT verksamhet. De studerande ska få kunskap i att skriva en rapport och ska beskriva till exempel syfte, teori, metod, resultat och analys.

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är öppen till 23 maj.
Utbildningen startar 31 augusti.

Ledningsgruppsföretag

Logotyper från ledningsgruppsföretag som samarbetar med utbildningen "Moln- och virtualiseringsspecialist"

Pågående utbildningsomgångar

 • Bunden
  • Startade hösten 2020 Examen våren 2022
 • Distans
  • Startade hösten 2020 Examen våren 2022

Campus Mölndal är licensierad medlem i Microsoft Imagine Academy. Microsoft Imagine Academy erbjuder uppdaterade läroplaner och resurser för utbildning och certifiering av studenter och utbildare på produkter och teknik från Microsoft.

Dela på:

Senast uppdaterad