Moln- och virtualiseringsspecialist

Drivs du av varierande uppgifter där du arbetar med nätverk både fysiskt och i molnet? Då är denna utbildningen perfekt för dig.

Som moln- och virtualiseringsspecialist kommer du att arbeta med att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-miljöer så att företag har en fungerande IT-infrastruktur. Du ansvarar för att sätta upp hårdvaran, konfigurera servrar och göra underhåll av åtkomst, rättigheter och administration av funktioner och roller.

Arrow-right

Snabbfakta

 • Utbildningen startar 30 augusti 2021
 • Längd 350 YH-poäng (ca 1,5 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskaper Dator- och nätverksteknik samt Datorteknik 1a
 • Behörighetsgivande förutbildning eventuellt våren 2021
 • Praktik 16 veckor, 80 YH-poäng (LIA)
 • Sen ansökan Den här utbildningen är öppen för sen anmälan. Vid sen anmälan görs inget urvalsprov.
 • CSN- berättigad Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

YH-utbildningen inleds med en kurs i Windows Server där du lär dig att självständigt bygga ett driftsäkert infrastrukturnät i Windows Server. Du får kunskaper i nätverksarkitektur, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration.

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör att man kan dela fysisk serverkapacitet mellan olika ”virtuella instanser” av servrarna. Under YH-utbildningen ingår det att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell.

Under YH-utbildningens andra termin ligger fokus på de två största molnplattformarna: Microsoft Azure och Amazon AWS. Den tredje och sista terminen avslutas med en 16 veckor lång LIA-period och ett examensarbete.

Säkerhet inom IT är en stor och viktig del som löper som en röd tråd genom kurserna. YH-utbildningen förbereder dig som studerande till en certifiering inom Microsoft server.

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Dator- och nätverksteknik, 100 poäng
 • Datorteknik 1a, 100 poäng

Har du tillägnat dig kunskapen på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.

Du som saknar förkunskaper inom programmering och webbutveckling kan ansöka om en plats i vår sommarkurs, BFU (behörighetsgivande förutbildning).

Yrkeshögskolan har som syfte att utbilda inom efterfrågade områden. Generell för hela Sverige har 9 av 10 jobb ett år efter examen inom utbildningsområdet.

För våra studerande som tog examen januari 2021 hade 15 av 17 jobb vid examen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

Kurser

 • Windows server, 30 YH-poäng
 • Active Directory, 30 YH-poäng
 • Servervirtualisering, 45 YH-poäng
 • Personlig och professionell utveckling, 20 YH-poäng
 • Molnplattformar, 20 YH-poäng
 • IT Service Management och ITIL, 15 YH-poäng
 • Amazon AWS, 40 YH-poäng
 • Microsoft Azure, 40 YH-poäng
 • Lärande i arbete, 90 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng

 

Windows server, 30 YH-poäng

Syfte med denna kurs är att ge de studerande specialiserade kunskaper i Microsoft Windows Server. De studerande kommer få kunskaper om nätverksarkitektur- och topologier, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration av Microsoft Server. Kursen kommer även att ge de studerande uppgifter som ska kommuniceras på engelska. Målet är att de studerande självständigt ska kunna bygga ett driftsäkert Window Server infrastrukturnät. De ska installera, konfigurera och administrera Microsoft Server 2016 både med scriptspråket PowerShell och System Center Configuration Manager. Kursen skall förbereda de studerande till en certifiering inom Microsoft server.

Active Directory, 30 YH-poäng

Målet med denna kurs är att ge de studerande fördjupade kunskaper om katalogtjänsten Active Directory och dess olika tjänster. Kursen ska även ge de studerande färdigheter och kompetenser att självständigt installera och administrera katalogtjänsten i ett företags/organisations infrastrukturmiljö. Kursen förbereder de studerande till en certifiering inom Microsoft server.

Servervirtualisering, 45 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande grundläggande kunskaper inom virtualiseringsteknik och fördjupade kunskaper i servervirtualisering med Hyper-V och VMware. Under kursen kommer de studerande få fördjupade färdigheter i att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell. Kursen kommer även att ge de studerande uppgifter ska kommuniceras på engelska.

Personlig och professionell utveckling, 20 YH-poäng

Målet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. Med självledarskap avses självkännedom, medvetenhet om vem man är, vad man kan och vad man vill samt förmåga att påverka sina tankar, känslor och handlingar i riktning mot sina mål. I kursen ingår ett antal moduler med syfte att stärka självledarskap och anställningsbarhet såsom samarbete, kommunikation, värderingar och karriärutveckling. Deltagarna får verktyg för att reflektera över sina mål, egna och andras behov samt praktisk kunskap och färdighet i olika element i jobbsökningsprocessen. Reflektion och individuella utvecklingsplaner är centrala delar i kursen.

Molnplattformar, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper till de olika molnplattformar för databearbetning som finns ute på marknaden. De studerande får teoretiska kunskaper om de olika molnplattformar som finns och vilka tjänster som de tillhandahåller.

IT Service Management och ITIL, 15 YH-poäng

Kursen ger grundläggande kunskaper om IT Service Management och ITIL. Denna grundkunskap förbereder för IT-branschens praxis avseende utformning av IT-tjänster, relationer och avtal med kund, samt leverans och supportorganisationer. De studerande ska få grundläggande kunskap i linje med ITIL Foundation inklusive dess terminologi, struktur och koncept. De studerande lär sig om IT Service Managements livscykel, värdekedja samt tillhörande praxis/processer. Innehållet baseras på Axelos ITIL Foundation-kurs och innehåller referenser till både ITIL v3 och ITIL 4. Kursen innehåller processkunskap, dimensioner, styrning och principer där teori varvas med praktik.

Amazon AWS, 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom produkter, tjänster och lösningar inom AWS. De studerande ska få färdigheter i att driftsätta applikationer i Amazon AWS samt kompetens att identifiera verksamhetsbehov för att designa, implementera tjänster i Amazon AWS för att erhålla maximal effekt i ett företags molnbaserade infrastruktur.

Microsoft Azure, 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter i molnplattformen Microsoft Azure och dess tjänster, verktyg och mallar. De studerande får praktiska färdigheter att sätta upp, underhålla och drifta Microsoft Azure och utforma och hantera appar för företag och mobil. Den studerande får kunskaper i felhantering, hur de ska identifiera problem och undersöka optimeringsmöjligheter. Den studerande ska också få kunskap om migrering av befintliga applikationer, miljöer och molnet. Vidare, kursen syftar till att ge kunskap i riskidentifiering och säkerhet men också integritetsperspektivet (PUL, GDPR), i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

Lärande i arbete, 90 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande ska få möjlighet att tillämpa sina inhämtade kunskaper och få fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter i ett teknik- och arbetsområde som studerats under kursen innan LIA-perioden.

Examensarbete, 20 YH-poäng

De studerande ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport utav det undersökta arbetsområde/process som de deltagit i och studerat under LIA-perioden. Med materialet från sina studier på företaget ska de analysera resultat och dra slutsatser som kan leda till ett vidare lärande och utvecklingsarbete inom ett företags eller en organisations IT verksamhet. De studerande ska få kunskap i att skriva en rapport och ska beskriva till exempel syfte, teori, metod, resultat och analys.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

En tidigare Moln- och virtualiseringsspecialist tittar mot kameran medan han sitter i sin kontorsstol.

4 frågor till Patrik Lindblad på AID Solutions

Patrik Lindblad har tidigare studerat utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist på Yrkeshögskolan. Läs vår intervju med honom för att få reda på varför du ska söka till denna utbildning och vad som väntar efter examen.

En man i svart piké ler brett mot kameran.

Det finns jobb inom IT!

Magnus Olsson arbetar som Regionchef på Typ IT och har precis anställt två studerande från Moln- och virtualiseringsutbildningen. Läs vår intervju med honom där han berättar mer om branschen och samarbetet med Yrkeshögskolan Campus Mölndal.

Ledningsgruppsföretag

Logotyper från ledningsgruppsföretag som samarbetar med utbildningen "Moln- och virtualiseringsspecialist"

Campus Mölndal är licensierad medlem i Microsoft Imagine Academy. Microsoft Imagine Academy erbjuder uppdaterade läroplaner och resurser för utbildning och certifiering av studenter och utbildare på produkter och teknik från Microsoft.

Dela på:

Senast uppdaterad