.NET-utvecklare

Är du nästa .NET-utvecklare?

Bra IT-stöd är nödvändigt för varje bolag, stort som litet. Den som är kunnig inom systemutveckling har en kompetens som kommer fortsätta vara efterfrågad på arbetsmarknaden oavsett hur konjunkturen svänger.

Snabbfakta

 • Utbildningen startar 30 augusti 2021
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 100%, heltid, Mölndal
 • LIA 20 veckor, 100 YH-poäng (praktik)
 • Särskilda förkunskapskrav Matematik 2c, Programmering 1 samt Webbutveckling 1
 • Behörighetsgivande förutbildning eventuellt våren 2021
 • Sista ansökningsdag 23 maj
Arrow-right

Programmering är ett kreativt yrke. Som utvecklare bör du vara intresserad av problemlösning och ha tålamod att metodiskt utforska olika lösningar tills det fungerar som du tänkt.

Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är systemutvecklare, .NET-utvecklare, backendutvecklare eller kanske fullstackutvecklare, beroende på vilken inriktning du väljer i Examensarbetet.

Du får en gedigen grundutbildning inom objektorienterad programmering med C# som huvudspråk. Detta är en grund för att du ska kunna arbeta som systemutvecklare i Microsofts .NET-plattform. I utbildningen lär du dig även grunderna i frontendutveckling med HTML, JavaScript, och CSS.

I utbildningen får du lära dig att arbeta i den agila projektmetoden scrum, som är standard i de flesta IT-företag. Du får lära dig versionshantering, att utveckla system med god kodstandard och struktur samt att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD). Detta är flera arbetssätt som efterfrågas av branschen. I kursen Continuous Integration, Delivery och Deployment lär du dig även hur man kontinuerligt driftsätter nya versioner av mjukvaran, en kompetens som efterfrågas av arbetslivet.

Utbildningen avslutas med en 20-veckors praktikperiod (LIA) där du får erfarenhet av att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. På så sätt kan du se till att du inför den avslutande LIA-kursen har precis den kompetens ditt LIA-företag efterfrågar.

Utöver det nationella och globala behovet av IT- kompetens är det tack vare vår ledningsgrupp som denna utbildning finns. Deras framtida behov av .NET- utvecklare gör att vi kan erbjuda denna utbildning.

Du kommer under utbildningen fokusera på din personlighet och personliga utveckling. Tillsammans med våra lärare och samarbetspartners lägger vi tid och resurser för att göra dig anställningsbar inom IT-branschen.

När det är dags för LIA-period säkerställer vi som skola att du får en LIA genom vår LIA-process som påbörjas tidigt i utbildningen.

Ledningsgruppen träffas fyra till fem gånger per år för att säkerställa att utbildningen har det innehåll arbetslivet efterfrågar. I ledningsgruppen ska även studeranderepresentanter från utbildningen ingå. Vi ser det som en självklarhet att studerandeinflytandet finns med och kvalitetssäkring i utbildningen.

Företag i ledningsgruppen

Vi är stolta över att samarbeta med:

 • Aareon
 • Biswise
 • Codic
 • Contica
 • DevPort
 • Fiwe, Fujitsu
 • Nordlo
 • Plejd
 • Star Republic .

För utbildningens LIA-perioder har vi ytterligare samarbetspartners. Utöver dessa samarbetar vi ständigt för ytterligare samarbeten för genomförandet av våra utbildningar.

Du behöver uppfylla följande krav för att bli behörig till utbildningen;

 • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
 • Särskilda behörighetskrav - Matematik 2, 100 poäng, Programmering 1, 100 poäng och Webbutveckling 1, 100 poäng

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på C#, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är frontendutvecklare, testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

Objektorienterad programmering i C#, 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering i C#. Målet med kursen är att de studerande ska kunna använda objektorienterad design när de skapar program som till exempel Windowsapplikationer.

Objektorienterad arkitektur, 40 YH-poäng

Kursen är till för att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering i C# i syfte att utöka sin förståelse för systemutveckling. Kursen ökar perspektivet hos den studerande för hur ett program kan se ut, hur ett program kan ha en design samt vad en databas är och hur den passar in.

Kvalitetssäkring i C#, 40 YH-poäng

Kursen är till för att ge den studerande förståelse för hur ett program kan testas och kvalitetssäkras. Under kursen kommer den studerande även att få möjlighet att träna på testdriven utveckling och se fördelarna med detta.

Webbramverk: React, 40 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper att arbeta med webbutveckling i kombination med React.js. De studerande får lära sig ett kraftfullt och ett mångsidigt verktyg för att sedan kunna utveckla moderna, komponentbaserade webbapplikationer. Kursen ger en bred och solid förståelse för hur man ska använda sig av React.

Personlig och professionell utveckling, 20 YH-poäng

Målet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. Med självledarskap avses självkännedom, medvetenhet om vem man är, vad man kan och vad man vill samt förmåga att påverka sina tankar, känslor och handlingar i riktning mot sina mål.

Agil mjukvaruutveckling, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att arbeta med ett agilt arbetssätt där team tillsammans och stegvis levererar värde till kunder och användare. Målet med kursen är att den studerande ska få förståelse och grunder inom agila metoder som till exempel Scrum. Den studerande ska samtidigt få en teoretisk inblick i hur man arbetar med traditionella projektmodeller, detta för att kunna vara öppen för olika metoder som man kan komma i kontakt med i yrkeslivet.

Datalogi, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna skriva effektiva och korrekta program. Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs besitter kunskap i sorteringsalgoritmer, sökalgoritmer, användning av algoritmer för att lösa problem samt funktionell programmering.

Continuous Integration, Development och Deployment, 40 YH-poäng

Den studerande kommer under kursen implementera en kontinuerlig kedja av integration, leverans och driftsättning av en applikation bestående av flera komponenter och tekniker. Denna kedja ska på ett pragmatiskt sätt fyllas med innehåll som ger feedback till utvecklare, testare, användare och källkodshanteringssystem. I agil mjukvaruutveckling är korta feedbackloopar essentiella och CI/CD syftar till att ofta och ständigt ge utvecklingsteamet feedback på den senaste versionen av det de skapat. I Continuous Delivery ingår också att kontinuerligt uppdatera en komplett testmiljö där en testare kan utforska den senaste versionen och därmed snabbt ge ytterligare feedback till teamet. Denna kurs ger kunskaper som är nödvändiga i ett agilt utvecklingsteam. Kursen omfattar tillämpning av dessa kunskaper på en given verktygskedja där dokumentation och vägledning finns förberett.

Examensarbete, 40 YH-poäng

Den studerande ska under kursen undersöka och, med viss handledning, sätta sig in i en IT-relaterad teknik/programvara/programmeringsspråk som de tidigare inte besitter kunskap kring.

Lärande i arbete, 100 YH-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper och färdigheter genom praktisk tillämpning inom ett arbetsområde som studerats under utbildningen.

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskolan
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Ansökan och utbildningsstart

 • Utbildningen startar 30 augusti
 • Ansökan är öppen till 23 maj.

Ledningsgruppsföretag

Logotyper från ledningsgruppsföretag som samarbetar med utbildningarna "Java- och webbutvecklare" och "NET-utvecklare".

Aktuellt i utbildningen

 • Xxx.

Pågående utbildningsomgångar

 • Bunden
 • Startade hösten 2019 Examen våren 2021
 • Startade hösten 2020 Examen våren 2022
 • Distans 
  • Startade hösten 2020 Examen våren 2022

Dela på:

Senast uppdaterad