Korta utbildningar Distans

Med en kort utbildning inom IT kan ditt företag kompetensutveckla personalen kostnadsfritt och du som är anställd eller i omställning får en efterfrågad utbildning.

Vi fick år 2020 förtroendet att bedriva korta utbildningar, Myndigheten för yrkeshögskolans senaste utbildningssatsning. Ett syfte med korta utbildningar är att svara mot arbetsmarknadens behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. Ett annat är att bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Samtliga utbildningar är avgiftsfria.

Söka till våra korta YH- utbildningar

Ansökningsperioden till våra korta utbildningar med start hösten 2021 öppnar i maj 2021. Mer information presenteras inom kort.

Våra korta utbildningar bedrivs helt på distans och är mellan 10 - 12 veckor långa. Som studerande ska du kunna kombinera arbete med studier. Onlineträffar sker alltid på sen eftermiddag och tidig kväll.

Missa inte möjligheten att kompetensutveckla din personal genom våra korta utbildningar inom IT.

Våra korta utbildningar är kostnadsfria och utformade för att kunna kombineras med arbete.

Du behöver uppfylla följande krav för att bli behörig till våra korta utbildningar inom IT;

 • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
 • Särskilda behörighetskrav - minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom relevant IT-område (utförligare förkunskapskrav finns beskrivet på respektive utbildningssida)

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Pågående utbildningar våren 2021

 • Amazon AWS
 • JavaScript fullstack
 • Microsoft Azure

Utbildningsstarter hösten 2021

10 juni 2021 meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan resultat av ansökningsperiod för utbildningar med start hösten 2021 och start under år 2022.

Avslutade utbildningar våren 2021

 • Amazon AWS
 • JavaScript fullstack
 • Microsoft Azure

Avslutade utbildningar hösten 2020

 • Amazon AWS
 • Continuous Integration, Delivery och Deployment
 • DevOps fundamentals
 • JavaScript fullstack
 • Microsoft Azure
 • Testning för utvecklare

Dela på:

Senast uppdaterad