Korta utbildningar Distans

Med en kort utbildning inom IT kan ditt företag kompetensutveckla personalen kostnadsfritt och du som är anställd eller i omställning får en efterfrågad utbildning.

Sök direkt till våra korta YH- utbildningar

Ansökningsperioden till våra korta utbildningar med start hösten 2021 öppnar i 10 maj 2021. Ansökningsperioden avslutas 17 juni 2021 (gäller Continuous Integration, Delivery och Deployment).

Klicka på länkarna för att gå vidare direkt till ansökan.

Vi fick år 2020 förtroendet att bedriva korta utbildningar, Myndigheten för yrkeshögskolans senaste utbildningssatsning. Ett syfte med korta utbildningar är att svara mot arbetsmarknadens behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. Ett annat är att bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Samtliga utbildningar är avgiftsfria.

Våra korta utbildningar bedrivs helt på distans och är mellan 8 - 12 veckor långa. Som studerande ska du kunna kombinera arbete med studier. Onlineträffar sker alltid på eftermiddag och tidig kväll.

Fortsatt förtroende att bedriva korta utbildningar

Den 10 juni 2021 tog Myndigheten för yrkeshögskolan beslut om beviljande av korta utbildningar. Yrkeshögskolan Campus Mölndal blev beviljat fortsatt förtroende att bedriva;

Vi är mycket stolta över att vara en av 11 beviljade korta utbildningar i Sverige för denna ansökningsomgång. Utbildningen kommer erbjudas hösten 2021 och under 2022. Läs mer om utbildningen på utbildningens hemsida i länken ovan.

Korta utbildningar hösten 2021 och framåt

Hösten 2021 kommer Amazon AWS, 60 Yh-poäng och Continous Integration, Delivery och Deployment, 30 Yh-poäng ha sina sista utbildningsomgångar.

DevOps, 30 Yh-poäng blir därmed den enda korta utbildningen som startar våren 2022 på Yrkeshögskolan Campus Mölndal.

Du behöver uppfylla följande krav för att bli behörig till våra korta utbildningar inom IT;

  • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
  • Särskilda behörighetskrav - minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom relevant IT-område (utförligare förkunskapskrav finns beskrivet på respektive utbildningssida)

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

MYH ger oss fortsatt förtroende

Den 10 juni tog Myndigheten för yrkeshögskolan beslut om beviljande av korta utbildningar. Yrkeshögskolan Campus Mölndal blev beviljat;

  • DevOps, 30 Yh-poäng

Läs mer information om utbildningen här.

Dela på:

Senast uppdaterad