Amazon AWS (distans)

Med vår korta utbildning Amazon AWS bemästrar du en av marknadens största molnplattformarna just nu.

Fler och fler företag går över till datalagring i molnet vilket innebär en ökad efterfrågan på specialister inom cloud. Amazon AWS är därmed utbildningen som kan leda dig till fördjupad kompetens i området, ditt nästa uppdrag eller kanske en ny yrkesroll.

Snabbfakta

  • Utbildningen startar 20 september 2021
  • Längd 60 YH-poäng (12 veckor)
  • Studieform distans med två onlineträffar per vecka (måndagar och onsdagar kl. 16-19) samt handledning
  • Studiemedel berättigar till 100 % CSN
  • Ansökningsperiod Ordinarie ansökningsperiod avslutades 10 juni. Utbildningen är stängd för sen anmälan.

Linux och grundläggande systemadministration, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom IT-infrastruktur kopplat till system/applikationsutveckling. De studerande lär sig att i Linux designa den infrastruktur som systemet ska köras på.

Amazon AWS, 50 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom produkter, tjänster och lösningar inom AWS. De studerande ska få färdigheter i att driftsätta applikationer i Amazon AWS samt kompetens att identifiera verksamhetsbehov för att designa, implementera tjänster i Amazon AWS för att erhålla maximal effekt i ett företags molnbaserade infrastruktur.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar och handledning via digitalt community. Självstudier sker i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursen. Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt. Detta sker genom workshops, labb, grupparbete och fördjupade genomgångar av veckans innehåll. Vi fokuserar även på handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

Det är ledningsgruppen för vår långa utbildning Moln- och virtualiseringsspecialist som är initiativtagare till utbildningen Amazon AWS. Ledningsgruppen består av arbetslivsrepresentanter från både större och mindre IT- företag. Dessa företag har sett ett behov av kompetens inom deras verksamhet och har därför tillsammans med oss utformat utbildningens innehåll och upplägg.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
  • Särskilda förkunskap - minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom något av: systemadministration, IT-infrastruktur, Linux, Windows med PowerShell eller systemutveckling/programmering

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Kontakta oss

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad