Continuous Integration, Delivery och Deployment (distans)

Arbetssättet som lärs ut i denna utbildning bidrar till ökad kvalitetssäkring och därmed också ökad säkerhet i de IT-system som utvecklas.

Det agila arbetssättet är ledande inom mjukvaruutveckling och med korta sprintar och kontinuerlig leverans av uppdateringar av systemet/tjänsten krävs relevant kunskap. Du behöver dels känna till de olika verktygen som används för att möjliggöra ett sådant arbetssätt men också de risker som behöver kunna förutses och förhindras.

Snabbfakta

 • Utbildningen startar 4 oktober 2021
 • Längd 30 YH-poäng (6 veckor)
 • Studieform distans (förinspelade föreläsningar, träffar måndagar klockan 16.00 samt handledning online fredagar)
 • Studiemedel berättigar till 100 % CSN

Utbildningens innehåll

I agil mjukvaruutveckling är korta feedbackloopar essentiella och CI/CD syftar till att ofta och ständigt ge utvecklarteamet feedback på den senaste versionen av det de skapat. I Continuous Delivery ingår också att kontinuerligt uppdatera en komplett testmiljö där en testare kan utforska den senaste versionen och därmed snabbt ge ytterligare feedback till teamet. Denna korta utbildning ger kunskaper som är nödvändiga i ett agilt utvecklingsteam.

Under utbildningen får du lära dig att använda några av de viktigaste verktygen för att kunna samarbeta i ett DevOps-team:

 • I Azure Portal bygger upp infrastrukturen för ditt projekt
 • I Azure DevOps samlar du alla verktyg som ska användas under projektet
 • Med hjälp av Docker kan du kontinuerligt paketera och testa din mjukvara ihop med andra komponenter
 • I Anisible kan du uppdatera flera olika maskiner på en gång med hjälp av IaaC (Infrastructure as a Code)

Under utbildningen lär sig de studerande således att implementera en kontinuerlig kedja av integration, leverans och driftsättning av en applikation bestående av flera komponenter och tekniker. Denna kedja ska på ett pragmatiskt sätt fyllas med innehåll som ger feedback till utvecklare, testare, användare och källkodshanteringssystem.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg är anpassat för dig som vill kombinera arbete med studier. Samtliga föreläsningar i utbildningen kommer att finnas förinspelade och tillgängliga i utbildningens lärplattform.

Vid undervisningen på måndagarna ägnas tid åt repetition och förklaring. Utöver detta kommer du på torsdagarna ha möjlighet till handledning on demand. Återkommande frågor från torsdagens handledning avhandlas gemensamt vid måndagens träffar.

Det är ledningsgruppen för vår långa utbildningar .NET-utvecklare och Java- och webbutvecklare som är initiativtagare till utbildningen Continuous Integration, Delivery och Deployment. Ledningsgruppen består av arbetslivsrepresentanter från både större och mindre IT- företag. Dessa företag har sett ett behov av kompetens inom deras verksamhet och har därför tillsammans med oss utformat utbildningens innehåll och upplägg.

Företagen i vår ledningsgrupp för .NET-utvecklare är Aareon, Biswise, Codic, Contica, Fiwe, Fujitsu och Nordlo.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Observera att utbildningen kommer ges med Java som språk.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
 • Särskilda förkunskap - minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom mjukvaruutveckling och/eller webbutveckling

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Kontakta oss

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Utbildningens ledningsgruppsföretag

 • Aareon
 • Biswise
 • Codic
 • Contica
 • Fiwe
 • Fujitsu
 • Nordlo

Dela på:

Senast uppdaterad