Continuous Integration, Delivery och Deployment (distans)

Arbetssättet som lärs ut i denna utbildning bidrar till ökad kvalitetssäkring och därmed också ökad säkerhet i de IT-system som utvecklas.

Snabbfakta

  • Utbildningen startar 12 april 2021
  • Längd 30 YH-poäng (8 veckor)
  • Studieform distans (två onlineträffar måndagar och onsdagar kl. 13.00 - 16.00 samt handledning)
  • Studiemedel berättigar till 75 % CSN
  • Sista ansökningsdag sen anmälan, stänger 14 april 2021
  • Kommande starter hösten 2021, ansökningsperiod 30 april - 30 maj 2021
Arrow-right

Det agila arbetssättet är ledande inom mjukvaruutveckling och med korta sprintar och kontinuerlig leverans av uppdateringar av systemet/tjänsten krävs relevant kunskap. Du behöver dels känna till de olika verktygen som används för att möjliggöra ett sådant arbetssätt men också de risker som behöver kunna förutses och förhindras.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen lär sig de studerande att implementera en kontinuerlig kedja av integration, leverans och driftsättning av en applikation bestående av flera komponenter och tekniker. Denna kedja ska på ett pragmatiskt sätt fyllas med innehåll som ger feedback till utvecklare, testare, användare och källkodshanteringssystem.

I agil mjukvaruutveckling är korta feedbackloopar essentiella och CI/CD syftar till att ofta och ständigt ge utvecklarteamet feedback på den senaste versionen av det de skapat. I Continuous Delivery ingår också att kontinuerligt uppdatera en komplett testmiljö där en testare kan utforska den senaste versionen och därmed snabbt ge ytterligare feedback till teamet. Denna korta utbildning ger kunskaper som är nödvändiga i ett agilt utvecklingsteam.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar och handledning via digitalt community. Självstudier sker i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt. Detta sker genom workshops, labb, grupparbete och fördjupade genomgångar av veckans innehåll. Vi fokuserar även på handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Det är ledningsgruppen för vår långa utbildningar .NET-utvecklare och Java- och webbutvecklare som är initiativtagare till utbildningen Continuous Integration, Delivery och Deployment. Ledningsgruppen består av arbetslivsrepresentanter från både större och mindre IT- företag. Dessa företag har sett ett behov av kompetens inom deras verksamhet och har därför tillsammans med oss utformat utbildningens innehåll och upplägg.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Observera att utbildningen kommer ges med Java som språk.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
  • Särskilda förkunskap - minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom mjukvaruutveckling och/eller webbutveckling

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Initiativ från ledningsgruppsföretagen

Logotyper från ledningsgruppsföretag som samarbetar med utbildningarna "Java- och webbutvecklare" och "NET-utvecklare".

Dela på:

Senast uppdaterad