DevOps Fullstack (distans)

Utbildningen startar ej våren 2021

DevOps är det ramverk som ger bästa lösningarna för att överbrygga klyftan mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations).

Till skillnad från agila metoder så beskriver DevOps också hur man bör hantera även löpande driftsfrågor. Med fokus på leverans av korta ledtider parat med stabil drift kan IT-organisationer säkerställa bästa tänkbara kundvärde.

Utbildningen är utformad på ett sådant sätt att den studerande förbereds för att klara certifieringsprovet DevOps Fundamentals.

  • Start 9 november
  • Längd 6 veckor (30 yhp)
  • Studietakt heltid
  • Studieform distans med två onlineträffar per vecka tisdagar och torsdagar kl: 16:00 - 19:00
  • Sista ansökningsdag Vi tar emot sena ansökningar så länge det finns platser kvar.

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom IT. För att klara studierna bör du ha minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom projektledning, utveckling eller drift inom IT. För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs dessutom grundläggande behörighet (gymnasieexamen).

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

DevOps (15 yhp)

Syftet med kursen är att ge de studerande grundläggande kunskaper om mjukvaruutveckling (development) och drift (operations). Denna grundkunskap förbereder för en förståelse för de svårigheter och möjligheter som uppstår i gränslandet DevOps. Där Development/utveckling har fokus på snabbar och ständiga förändringar för att möta nya affärs- och verksamhetskrav så har Operations/drift fokus på stabilitet och trygga tillgängliga IT-tjänster. Den studerande får lära sig hur man uppnår en flödeseffektiv leverans genom hela leveranskedjan - från idé via produktion till lansering och drift.

Kursen förbereder för certifieringen DevOps Fundamentals.

Projektarbete (15 yhp)

Syftet med kursen är att den studerande, med stöd av pedagogisk handledning, tränar det praktiska införandet av de teoretiska kunskaperna i sitt arbetsliv. Under kursen tillämpar den studerande sina nya lärdomar från den tidigare kursen i sitt dagliga arbete (eller i ett fiktivt projekt, om möjlighet ej ges i yrkeslivet). Den studerande observerar sin arbetssituation utifrån ett DevOps-perspektiv och väljer ut ett eller ett par områden där de nya kunskaperna ska omsättas i praktisk handling. Observationen, resultatet av det nya arbetssättet och en analys av resultatet, samt lärdomar från projektet presenteras i slutet av kursen för övriga deltagare.

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av skriftligt samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, fördjupade genomgångar av veckans innehåll samt handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

Undervisande lärare på utbildningen är Martin Comstedt från Onbird, senior konsult inom agil organisationsutveckling och förändringsledning.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad