DevOps (distans)

DevOps är det ramverk som ger bäst lösningar för att överbrygga klyftan mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations) i ett IT-projekt.

Kompetensområdet har uppstått utifrån ett behov att stärka samarbetet mellan dessa två områden. I dialog med vårt branschnätverk framgår det att företagen efterfrågar ett förståelseperspektiv som inbegriper alla delar i ett IT-projekt, för att få ut maximal affärsnytta. Förhoppningen är att kompetensutveckling inom DevOps kommer bidra till det.

Kompetens inom DevOps är värdefullt för många yrkesroller inom IT, såsom programmerare, testare, projektledare, systemadministratörer med flera. Genom att samtliga involverade i ett IT-projekt får förståelse för hela kedjan i ett IT-systems livscykel - från utveckling via driftsättning till kontinuerliga förbättringar - kan effektivitet och kvalitet öka.

Utbildningen är beviljad 30 utbildningsplatser hösten 2021 och 60 utbildningsplatser 2022.

Arrow-right
 • Start 15 november 2021
 • Längd 6 veckor (30 YH-poäng)
 • Studietakt heltid sett utifrån CSN, kan kombineras med arbete
 • Studieform distans, onlineträff måndagar kl. 16.00 - 18.00, handledning on demand fredagar. Samtliga föreläsningar kommer vara förinspelade.
 • Avgift Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel hos CSN.
 • Ansökningsperiod 9 september - 31 september
 • Kommande starter Våren och hösten 2022

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom IT. För att klara studierna bör du ha minst 12 månaders arbetslivserfarenhet från IT-branschen inom något av mjukvaruutveckling, systemadministration, IT-infrastruktur, IT-projektledning eller motsvarande. Du behöver bifoga ett enkelt intyg från din arbetsplats som styrker tidsperiod, tjänstgöringsgrad och yrkesroll, signerat av din chef.

Du som har motsvarande kunskaper men saknar arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Under utbildningen får du lära dig att använda några av de viktigaste verktygen för att kunna samarbeta i ett DevOps-team:

 • I Azure Portal bygger du upp infrastrukturen för ditt projekt
 • I Azure DevOps samlar du alla verktyg som ska användas under projektet
 • Med hjälp av Docker kan du kontinuerligt paketera och testa din mjukvara ihop med andra komponenter
 • I Anisible kan du uppdatera flera olika maskiner på en gång med hjälp av IaaC (Infrastructure as a Code)

Ur kursplanen för DevOps (30 Yh-poäng)

Syftet med kursen är att ge de studerande grundläggande
kunskaper om mjukvaruutveckling (development) och drift
(operations). Denna grundkunskap förbereder för en förståelse
för de svårigheter och möjligheter som uppstår i gränslandet
DevOps. Där Development/utveckling har fokus på snabba
och ständiga förändringar för att möta nya affärs- och
verksamhetskrav så har Operations/drift fokus på stabilitet och
trygga tillgängliga IT-tjänster. Den studerande får lära sig hur
man uppnår en flödeseffektiv leverans genom hela
leveranskedjan - från idé via produktion till lansering och drift.

Syftet med kursen är även att den studerande, med stöd av
pedagogisk handledning, tränar det praktiska införandet av de
teoretiska kunskaperna i sitt arbetsliv. Under kursen tillämpar
den studerande sina nya lärdomar i sitt dagliga arbete (eller i
ett fiktivt projekt, om möjlighet ej ges i yrkeslivet). Den
studerande observerar sin arbetssituation utifrån ett DevOps-perspektiv och väljer ut ett eller ett par områden där de nya
kunskaperna ska omsättas i praktisk handling. Observationen,
resultatet av det nya arbetssättet och en analys av resultatet,
samt lärdomar från projektet presenteras i slutet av kursen för
övriga deltagare.

Utbildningen bedrivs helt online. Allt studiematerial kommer vara förinspelat och finnas tillgängligt på vår lärplattform Google Classroom. Du träffar din lärare en gång i veckan i helgrupp. Närvaro vid dessa tillfällen är frivillig (utöver de första två lektionerna). All undervisning kommer spelas in och vara tillgänglig via lärplattformen.

En dag i veckan har du även möjlighet att träffa din lärare on demand för handledning, möjlighet att ställa frågor och att få feedback på din progression.

Under utbildningen kommunicerar du och de övriga studerande med varandra i chattverktyget Discord.

Lärare för utbildningen är Robin Kamo från Codic Education. Robin är Business Developer på Codic Education och har tidigare arbetat som programmerare. Robin har själv en utbildning inom IT från yrkeshögskolan.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad