DevOps (distans)

DevOps är det ramverk som ger bäst lösningar för att överbrygga klyftan mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations) i ett IT-projekt.

Kompetensområdet har uppstått utifrån ett behov att stärka samarbetet mellan dessa två områden. I dialog med vårt branschnätverk framgår det att företagen efterfrågar ett förståelseperspektiv som inbegriper alla delar i ett IT-projekt, för att få ut maximal affärsnytta. Förhoppningen är att kompetensutveckling inom DevOps kommer bidra till det.

Kompetens inom DevOps är värdefullt för många yrkesroller inom IT, såsom programmerare, testare, projektledare, systemadministratörer med flera. Genom att samtliga involverade i ett IT-projekt får förståelse för hela kedjan i ett IT-systems livscykel - från utveckling via driftsättning till kontinuerliga förbättringar - kan effektivitet och kvalitet öka.

Utbildningen är beviljad 30 utbildningsplatser hösten 2021 och 60 utbildningsplatser 2022.

 • Start preliminärt mars 2022, individuellt startdatum
 • Längd 30 Yh-poäng. Möjlighet att välja 100, 75 eller 50 procents studietakt. Sex veckor vid 100 % studietakt
 • Studietakt heltid sett utifrån CSN, kan kombineras med arbete
 • Studieform distans, onlineträff måndagar kl. 16.00 - 18.00, handledning on demand fredagar. Samtliga föreläsningar kommer vara förinspelade
 • Avgift Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel hos CSN
 • Kommande starter preliminärt mars 2022, håll dig uppdaterad med aktuell information genom att skicka in en intresseanmälan till yh.campus@molndal.se

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom IT. För att klara studierna bör du ha

 • minst 12 månaders arbetslivserfarenhet från IT-branschen inom något av mjukvaruutveckling, systemadministration, IT-infrastruktur, IT-projektledning eller motsvarande.

Du behöver bifoga ett enkelt intyg från din arbetsplats som styrker tidsperiod, tjänstgöringsgrad och yrkesroll, signerat av din chef.

Du som har motsvarande kunskaper men saknar arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Under utbildningen får du lära dig att använda några av de viktigaste verktygen för att kunna samarbeta i ett DevOps-team:

 • I Azure Portal bygger du upp infrastrukturen för ditt projekt
 • I Azure DevOps samlar du alla verktyg som ska användas under projektet
 • Med hjälp av Docker kan du kontinuerligt paketera och testa din mjukvara ihop med andra komponenter
 • I Anisible kan du uppdatera flera olika maskiner på en gång med hjälp av IaaC (Infrastructure as a Code)

Ur kursplanen för DevOps (30 Yh-poäng)

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Continuos Integration och Continuos Delivery som krävs för att kunna arbeta inom området DevOps.

Syftet med kursen är även att den studerande, med stöd av pedagogisk handledning, tränar det praktiska införandet av de teoretiska kunskaperna i sitt arbetsliv. Under kursen tillämpar den studerande sina nya lärdomar i sitt dagliga arbete (eller i ett fiktivt projekt, om möjlighet ej ges i yrkeslivet). Den studerande observerar sin arbetssituation utifrån ett DevOps-perspektiv och väljer ut ett eller ett par områden där de nya kunskaperna ska omsättas i praktisk handling. Observationen, resultatet av det nya arbetssättet och en analys av resultatet, samt lärdomar från projektet presenteras i slutet av kursen för övriga deltagare.

Godkänd av ledningsgruppen 22 september 2021.

Utbildningen bedrivs helt online. Allt studiematerial kommer vara förinspelat och finnas tillgängligt på vår lärplattform Google Classroom. Du träffar din lärare en gång i veckan i helgrupp, måndagar kl. 16.00 - 18.00. Närvaro vid dessa tillfällen är frivillig (utöver de första två lektionerna). All undervisning kommer spelas in och vara tillgänglig via lärplattformen.

En dag i veckan, fredagar, har du även möjlighet att träffa din lärare on demand för handledning, möjlighet att ställa frågor och att få feedback på din progression.

Under utbildningen kommunicerar du och de övriga studerande med varandra i chattverktyget Discord.

Huvudlärare för utbildningen är Robin Kamo från Codic Education. Robin är Business Developer på Codic Education och har tidigare arbetat som programmerare. Robin har själv en utbildning inom IT från yrkeshögskolan.

Under utbildningen finns även lärare Jeffrey Schmitz från OnBird med. Jeffrey har lång erfarenhet av att utbilda inom yrkeshögskolan och kommer under utbildningen lägga fokus på den teoretiska aspekten av DevOps.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN. Gäller vid 100, 75 eller 50 procents studietakt.

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad