JavaScript fullstack (distans)

Fullstack- utveckling i JavaScript är ett modernt sätt att bygga webbapplikationer. Specialistkompetensen utbildningen ger är stor.

Snabbfakta

  • Utbildningen startar 29 mars 2021
  • Längd 10 veckor (50 yrkeshögskolepoäng)
  • Studieform distans med tre onlineträffar per vecka (måndag, tisdag och torsdag kl. 15-17) samt handledning
  • Studiemedel berättigar till 100 % CSN
  • Sista ansökningsdag Ansökningsperioden till utbildningsstart 29 mars är avslutad
  • Planerad utbildningsstart Beslut om att få bedriva utbildningen hösten 2021 meddelas 10 juni 2021

De allra flesta programvaror och IT-system idag utvecklas för att köras i ett webbgränssnitt. Kombinationen av node.js och ramverket React möjliggör så kallad fullstack webbutveckling med JavaScript. Upplägget har utformats för att möjliggöra för de studerande att kombinera kompetensutveckling med heltidsarbete och privatliv.

Utbildningens innehåll

Programmering i JavaScript (10 yrkeshögskolepoäng)

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper och färdigheter inom programmering med JavaScript och hur man skapar olika typer av funktionalitet med JavaScript som språk. JavaScript gås igenom på djupet med designmönster, tredjepartsbibliotek och utvecklingsverktyg.

Frontendutveckling i React (20 yrkeshögskolepoäng)

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper att arbeta med ramverket React i kombination med node.js. I kursen ingår även att skapa REST-API på ett strukturerat sätt där man kommunicerar med databas på serversidan samt använder data från klientsidan.

Backendutveckling i node.js (20 yrkeshögskolepoäng)

I kursen lär sig de studerande att utveckla backendlösningar med JavaScript i node.js samt koppla dessa till en databas. Under kursen kombinerar den studerande sina kunskaper inom frontend- och backendutveckling för att bygga en komplett webbapplikation i JavaScript.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar och handledning via digitalt community. Självstudier sker i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt. Detta sker genom workshops, labb, grupparbete och fördjupade genomgångar av veckans innehåll. Vi fokuserar även på handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Observera att utbildningen kommer ges med Java som språk.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
  • Särskilda förkunskap - minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom mjukvaruutveckling, mobilutveckling och/eller webbutveckling

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Ansökan och utbildningsstart

Beslut om att få bedriva utbildningen hösten 2021 meddelas 10 juni 2021 av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Dela på:

Senast uppdaterad