Microsoft Azure (distans)

Fler och fler företag går över till datalagring i molnet. Efterfrågan på specialister inom cloud är stort och Microsoft Azure är en av de största molnplattformarna på marknaden just nu.

Snabbfakta

  • Utbildningen startar 12 april 2021
  • Längd 50 YH-poäng (12 veckor)
  • Studieform distans med två onlineträffar per vecka (måndagar och onsdagar kl. 16-19) samt handledning
  • Studiemedel berättigar till 100 % CSN
  • Sista ansökningsdag Ansökningsperioden är avslutad inför starten 12 april 2021.
  • Kommande utbildningsstarter Beslut om att få bedriva utbildningen hösten 2021 meddelas 10 juni 2021
Arrow-right

Fler och fler företag går över till datalagring i molnet vilket innebär en ökad efterfrågan på specialister inom cloud. Microsoft Azure är därmed utbildningen som kan leda dig till fördjupad kompetens i området, ditt nästa uppdrag eller kanske en ny yrkesroll.

Utbildningens innehåll

Windows Azure (40 YH-poäng)

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter av molnplattformen Microsoft Azure. Den studerande får praktiska färdigheter att sätta upp, underhålla och administrera vanliga Azure-tjänster. Den studerande får kunskaper i felhantering, felsökning och att undersöka optimeringsmöjligheter. Efter kurs ska den studerande ha en bra grund för att ta certifikatet Azure Administrator Associate. Vidare syftar kursen att ge en introduktion till riskidentifiering, säkerhet och integritet (PUL, GDPR).

IT-säkerhet och informationssäkerhet (10 YH-poäng)

Syftet med kursen är att ge kunskap i riskidentifiering, säkerhet och integritet (PUL, GDPR) säkerhet gällande såväl teknologi som den information som hanteras. Som molnspecialist har du ett stort ansvar som rådgivare åt din uppdragsgivare gällande såväl säkerhets- som integritetsperspektivet, i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar och handledning via digitalt community. Självstudier sker i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt. Detta sker genom workshops, labb, grupparbete och fördjupade genomgångar av veckans innehåll. Vi fokuserar även på handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

Det är ledningsgruppen för vår långa utbildning Moln- och virtualiseringsspecialist som är initiativtagare till utbildningen Amazon AWS. Ledningsgruppen består av arbetslivsrepresentanter från både större och mindre IT- företag. Dessa företag har sett ett behov av kompetens inom deras verksamhet och har därför tillsammans med oss utformat utbildningens innehåll och upplägg.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Observera att utbildningen kommer ges med Java som språk.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt
  • Särskilda förkunskap - minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom något av följande: systemadministration, IT-infrastruktur, Windows med PowerShell

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan;

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Ansökan och utbildningsstart

Beslut om att få bedriva utbildningen hösten 2021 meddelas 10 juni 2021 av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledningsgruppsföretag

Logotyper från ledningsgruppsföretag som samarbetar med utbildningen "Moln- och virtualiseringsspecialist"

Dela på:

Senast uppdaterad