Testning för utvecklare (distans)

Utbildningen startar ej våren 2021

Som utvecklare behöver du kunna säkerställa att koden du skriver håller hög kvalitet. Kvalitetssäkring och testning av kod är kompetenser som efterfrågas av arbetsgivaren.

  • Start 11 november
  • Längd 6 veckor (30 yhp)
  • Studietakt heltid
  • Studieform distans med två onlineträffar per vecka onsdag kl. 16-19 och fredag kl. 15-18
  • Ansökan Ansökan till utbildningen är stängd.

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom webbprogrammering. För att klara studierna bör du ha minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom programmering. För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs dessutom grundläggande behörighet (gymnasieexamen).

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Testning för utvecklare (30 yhp)

De studerande ska tillämpa testmetoder vid utveckling av olika typer av applikationer och verksamheter. Det medför att de studerande analyserar en teststrategi och identifierar stödjande åtgärder för att utveckla mjukvarutestningen.

De studerande utför utforskande testning med stöd av verktyg för test, dokumentation och uppföljning.

De studerande bedömer vilka tester som är lämpliga för hel eller delvis automatisering och implementerar detta.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, fördjupade genomgångar av veckans innehåll samt handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad