Behörighetskrav Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform, vilket innebär att du behöver ha gymnasieexamen (eller motsvarande) för att vara behörig till våra YH-utbildningar.

Vilka regler som gäller för grundläggande behörighet till yrkeshögskolan kan du läsa längst ner på sidan.

Särskilda förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet finns även särskilda förkunskapskrav för de flesta YH-utbildningar. Dessa skiljer sig åt. En sammanställning över de särskilda förkunskaper som krävs för Campus Mölndals YH-utbildningar kan du se här.

Reell kompetens

Observera att vi har möjlighet att bedöma din reella kompetens! Det innebär att även om du saknar ett visst betyg finns möjlighet att visa upp vad du kan exempelvis genom ett intyg från ett arbete där du tillämpat förmågan, intervju, skriftligt eller muntligt prov.

Betyg/intyg från annan utbildning

Om du läst en utbildning där du uppnått motsvarande kunskaper räknas även det som särskild behörighet. Det kan t.ex. vara Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet som ger de behörigheter som krävs för våra Aktiveringspedagogutbildningar.

För IT-utbildningarna kan du ha läst programmering på exempelvis högskola eller yrkeshögskola.

Ladda upp intyg/betyg som visar de särskilda förkunskaper som krävs

Arbetsintyg

Om du tillämpat dina kunskaper i arbetslivet (t.ex. programmering eller nätverksteknik) kan du styrka det genom ett intyg från din arbetsgivare som utförligt beskriver de kunskaper och kompetenser du har inom området. Intyget behöver vara daterat och signerat av din chef.

Behörighetsgivande prov

På Campus Mölndals yrkeshögskola erbjuder vi möjlighet att göra prov i Matematik 2 och Svenska som andraspråk 2 för dig som saknar något av dessa betyg. Ett godkänt prov innebär INTE att du får betyg i kursen, däremot kan vi som skola anse att du är behörig i detta ämne.

Kontakta utbildningsledaren för den utbildning du vill gå och be att få boka tid till ett behörighetsgivande prov i det ämne där du saknar betyg.

20-procentsregeln

Om behörighetskraven inte uppfylls kan vi som utbildningsanordnare göra en bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen och utöva det yrke som utbildningen leder till enligt den så kallade 20-procentsregeln. Högst tjugo procent av beviljade utbildningsplatser kan fördelas till sökande som saknar formell behörighet.

Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

I det fall vi har färre behöriga sökande än antal platser kan skolan erbjuda en behörighetsgivande förutbildning (BFU). Utbildningen genomförs under sommaren, till stor del på distans. Det är möjligt att söka studiemedel från CSN för BFU-kursen.

Campus Mölndal planerar att erbjuda BFU i följande kurser*:

 • Programmering 1 och Webbutveckling 1
 • Datorteknik 1a och Dator och nätverksteknik
 • Svenska som andraspråk 2

* Klart besked om vilka BFU-kurser som erbjuds samt datum för dessa publiceras under våren.

Urval till BFU-kurserna går till på samma sätt som urvalet till våra utbildningar, dvs genom ett muntligt och ett skriftligt prov. De sökande till BFU rangordnas utifrån sitt resultat på urvalsprovet och erbjuds plats i turordning.

Yrkeserfarenhet

I de fall yrkeserfarenhet som krävs behöver du skicka in ett intyg som styrker:

 • vilken tjänst du haft
 • under vilken tidsperiod du haft tjänsten
 • din tjänstgöringsgrad
 • arbetsuppgifter och ansvarsområden av relevans för utbildningen du söker (mer information finns på respektive utbildnings sida)

Intyget ska vara underskrivet av din chef (eller motsvarande). I vissa fall kan vi komma att be om kompletterande handlingar, t.ex. arbetsbetyg, för att bedöma din behörighet.

Andra sätt att uppnå särskild behörighet

Läsa in gymnasial kurs via vuxenutbildningen (komvux)

Saknar du ett godkänt betyg i en gymnasial kurs kan du ansöka om en plats på kommunal vuxenutbildning i din folkbokföringskommun. Om din hemkommun inte erbjuder kursen har du möjlighet att söka kursen i en annan kommun. Din hemkommun tar då beslut att de har möjlighet att stå för den kostnaden. Kontakta studievägledningen i din hemkommun.

Prövning

En prövning innebär att du läser in kursmaterialet för en gymnasial kurs på egen hand, för att sedan göra prov på hela kursen. Anmälan för prövning kan se olika ut i olika kommuner. Efter avslutad prövning får du ett utdrag ur betygskatalogen som ska bifogas din ansökan före sista kompletteringsdatum. Skillnaden mellan en prövning och ett behörighetsgivande prov (som beskrivs ovan) är att du efter prövningen får ett betyg som är giltigt framöver. Campus Mölndals behörighetsgivande prov gäller endast hos oss under detta årets antagningsomgång.

Kontakta studievägledningen i din hemkommun om du vill göra en särskild prövning.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Även du som saknar något förkunskapskrav kan ha möjlighet att bli antagen till våra utbildningar. Antingen genom 20-procentsregeln som beskrivs ovan, eller genom att gå en behörighetsgivande förutbildning (BFU), vilket beskrivs ovan.

Det är det samlade resultatet av våra urvalsprov (skriftligt och muntligt) som ligger till grund för vilka som erbjuds plats på utbildningen. Urvalsproven skiljer sig något åt mellan våra olika utbildningar. Kontakta utbildningsledaren för den utbildning du söker om du vill ha mer information.

Urvalsproven används även för att rangordna de sökande som anmält intresse till BFU.

Grundläggande behörighet

För att kunna söka till yrkeshögskola måste du visa att du uppnår grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet innebär enkelt förklarat att du har förutsättningar att påbörja en eftergymnasial utbildning.

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Kontakt

För frågor kring, behörigheter, ansökan och antagning, kontakta utbildningsledaren för den utbildning du vill söka

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Annika Lund
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Javautvecklare och .NET-utvecklare
0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskolan
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Bra rekryteringsbas!

Yrkeshögskolan ökar starkt våra möjligheter att hitta rätt kompetens. Praktikperioden ger oss möjlighet att forma studenterna och att lära dem vår verksamhet och arbetsuppgifter.                  

Magnus Hamp, Atea

Dela på:

Senast uppdaterad