IT-projektledare

Ser du en framtid inom IT och ledarskap?

Som IT-projektledare arbetar du med att ta fram kundanpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team. Du ansvarar för att driva förstudier och projekt enligt relevant projektmodell och kvalitetskrav. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta med resurs- och tidsplanering, kostnadsuppföljning och rapportering.

Att arbeta som IT-projektledare passar dig som är drivande, flexibel och självgående. Du har sedan tidigare arbetslivserfarenhet inom ett yrke med ansvar och är intresserad av att gå vidare till ett arbete i IT-branschen, även om du kanske saknar teknisk bakgrund.

I yrkesrollen krävs god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. Efter YH-utbildningen kan du till exempel arbeta som agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start 31 augusti 2020
 • Längd 320 YH-poäng (ca 1,5 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 16 veckor (praktik)
 • Nästa utbildningsstart september 2021, ansökan öppnar 12 februari

Under utbildningen

Under yrkeshögskoleutbildningen till IT-projektledare får du fördjupade kunskaper inom projektledning. Det kan innefatta att arbeta med en projektplan, tidsplan och budgetarbete. Rapportering är en viktig del av din kommande yrkesroll. På YH-utbildningen lär du dig om agilt arbete och agil projektledning genom arbeta i scrumteam och använda Trello som projektverktyg.

För att säkerställa genomförandet av projekt mot uppsatta behov, krav, mål och budgetramar fördjupar du dina kunskaper om affärsmannaskap och kundförståelse. Som IT-projektledare är det viktigt att utveckla en god samarbetsförmåga. Under YH-utbildningen ingår arbete i olika projektgrupper. Du lär dig att tillämpa grupputvecklingsmodeller som FIRO och Wheelan.

IT-projektledaren samarbetar ofta med internationella företag eller IT-konsulter från andra länder, vilket innebär en efterfrågan på kunskap i engelska i skriftlig och muntlig kommunikation, något som behandlas i kursen branschengelska.

I slutet av yrkeshögskoleutbildningen kombinerar du ditt examensarbete med Lärande i arbete (LIA) under sammanlagt 16 veckor där du handleds av en IT-projektledare på ett företag du själv tar kontakt med eller något av de företag vi samarbetar med.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng (yhp) motsvarar 1 veckas helstudier

 • Grupputveckling, 20 yhp
 • Projektmetodik, 40 yhp
 • Teknisk grundkurs, 20 yhp
 • Ledarskap, 25 yhp
 • Affärsmannaskap, 25 yhp
 • Teknisk fördjupning, 25 yhp
 • ITIL och IT Service Management, 15 yhp
 • Förändringsledning, 20 yhp
 • Agila arbetssätt, 20 yhp
 • Lärande i arbete, 80 yhp
 • Examensarbete, 30 yhp

Efter utbildningen

IT-branschen har en stor efterfrågan på kompetens inom alla områden. Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke. Med en utbildning till IT-projektledare får du en bra ingång till IT-branschen, med stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika företag. Som nyutexaminerad kanske du inleder din karriär som delprojektledare eller assisterar en senior projektledare. Ju mer erfarenhet du skaffar desto mer ansvar får du. Det finns flera olika nivåer av IT-projektledare med olika ansvar och fokusområden. Det ger dig en god möjlighet att växa in i yrkesrollen som IT-projektledare.

Om branschen

Den tekniska utvecklingen har blivit en allt större och viktigare del av arbetsmarknaden. I dag genomförs stora investeringar inom digitalisering och automatisering i flera branscher vilket ökar efterfrågan på IT-projektledare som kan styra projekt inom budget och tidsram. IT-branschen är till skillnad från flera andra branscher inte lika känslig för konjunktursvängningar.

Arbetsmarknaden ger möjlighet till att både arbeta med ett företags egna projekt men även ute i externa konsultuppdrag. Efterfrågan på IT-projektledare är stor, inte bara hos traditionella IT-företag, utan även inom offentliga sektorn och i så gott som alla stora och medelstora bolag. Västra Götaland har näst störst arbetsmarknad inom IT i landet, näst efter Stockholmsregionen. Behovet av projektledare följer kurvan av övriga IT-komptenser inom regionen som visar på goda jobbmöjligheter.

Behörighet

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler

Särskild behörighet IT-projektledare

För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt betyg i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, samt tidigare arbetslivserfarenhet* om minst ett år på heltid. Bifoga intyg som styrker din särskilda behörighet!

* Yrkeserfarenheten ska innefatta ansvar för exempelvis personal, ekonomi eller leverans enligt uppställda mål. Exempel på relevanta yrkesroller är: projektledare, produktionsledare, teamledare, samordnare, koordinator, entreprenör eller lärare. Yrkeserfarenheten är ej beroende av bransch.

Kontakt

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Arrow-right

Det är ett framtidsyrke!

Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke! Behovet av IT-projektledare kommer öka under en lång tid framåt.

Kristian Matic,
IT-arkitekt, Mölndals stad

Relaterat material


Ledningsgruppsföretag

 • Aaeron Nordic
 • Atea
 • Nordlo
 • Randstad Technologies
 • Sigma IT Consulting
 • Star Republic

Dela på:

Senast uppdaterad