Microsoft Azure (distans)

Fler och fler företag går över till datalagring i molnet. Efterfrågan på specialister inom cloud är stort och Microsoft Azure är den största molnplattformen på marknaden just nu.

Arrow-right
 • Start 1 februari 2021
 • Längd 10 veckor (50 YH-poäng)
 • Studietakt heltid
 • Studieform distans med två onlineträffar per vecka (måndag och onsdag kl. 16-19)
 • Sista ansökningsdag sen anmälan 24 januari
 • Nästkommande utbildningsstart Hösten 2021

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom nätverk och programmering. För att klara studierna bör du ha minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom systemadministration, IT-infrastruktur, Windows med PowerShell eller programmering (t.ex. Java, C#, JavaScript). För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs dessutom grundläggande behörighet (gymnasieexamen).

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Utbildningens innehåll

Windows Azure (40 yhp)

Syftet med kursen är att ge de studerande praktiska färdigheter i molnplattformen Microsoft Azure och dess tjänster, verktyg och mallar. De studerande får färdighet att sätta upp, underhålla och drifta Microsoft Azure och utforma och hantera appar för företag och mobil. De studerande får kunskaper i felhantering, hur de ska identifiera problem och undersöka optimeringsmöjligheter. De studerande ska också få kunskap om migrering av befintliga applikationer, miljöer och molnet.

IT-säkerhet och informationssäkerhet (10 yhp)

Syftet med kursen är att ge kunskap i riskidentifiering och säkerhet gällande såväl teknologi som den information som hanteras. Som molnspecialist har du ett stort ansvar som rådgivare åt din uppdragsgivare gällande såväl säkerhets- som integritetsperspektivet (PUL, GDPR), i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, fördjupade genomgångar av veckans innehåll samt handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Kontakt

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Korta utbildningar inom IT
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Ledningsgruppsföretag

 • Atea
 • Axians
 • Certainest
 • Mölndals stad IT
 • Nordlo
 • Randstad Technologies
 • Typ IT

Dela på:

Senast uppdaterad