Yrkesutbildning

Vill du studera till ett yrke? Vill du läsa en utbildning där du får praktisk erfarenhet? Då kan en gymnasial yrkesutbildning vara hur du når ditt mål.

I en yrkesutbildning får du kunskaper och färdigheter som du behöver för att arbeta inom ett visst yrke. Under tiden du studerar så ingår praktik och hur lång din utbildningstid är beror på vilken utbildning du läser.

En yrkesutbildning passar dig som har behov av eller vill byta yrkesbana. Du kan även läsa utbildningen om du saknar gymnasieutbildning eller om du vill komplettera din yrkesutbildning.

Om du vill läsa en yrkesutbildning hos Campus Mölndal kan du söka om du:

  • Är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år)
  • Är folkbokförd i Mölndals kommun
  • Uppfyller de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du är intresserad av

Om du vill läsa en utbildning på GRvux kan du söka en gymnasial yrkesutbildning om du:

  • Är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år)
  • Är folkbokförd i en av Göteborgsregionens 13 kommuner
  • Uppfyller de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du är intresserad av

Beroende på vilken utbildning du söker kan du behöva vissa förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Om du vill söka en yrkesutbildningen hos GRVux gör du en ansökan via GRVuxs kurskatalog när utbildningen är sökbar.

Där kan du ansöka till samtliga GRvux-utbildningar. Du hittar även ytterligare information om utbildningarna på hemsidan.

Om du vill söka en yrkesutbildningen hos Campus Mölndal gör du en ansökan via Alvis kurskatalog när utbildningen är sökbar.

Du hittar även ytterligare information om utbildningarna på hemsidan.

Du kan idag söka yrkesutbildningar på gymnasial nivå i hela Göteborgsregionen. Detta gäller även ifall utbildningen anordnas i en annan kommun än den du bor i. Det är samarbetsavtalet mellan 13 kommuner i Göteborgsregionen som gör det möjligt för oss att erbjuda dig ett bredare utbud av yrkesutbildningar.

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Intervjun är andra steget i vårt urval och här ser vi om utbildningen passar dig. Om du blir antagen får du en kallelse till kursstarten. Om du ansöker till en utbildning med språkstöd får du stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Studierna är på heltid.

Du är berättigad att söka studiemedel. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

CSN - Ansök om studiemedel

Vill du ha mer information eller ha hjälp med att ansöka? Då kan du kontakta vägledningen på Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period och sedan är man färdig och kan börja arbeta direkt.

Linda Sundstedt

Dela på:

Senast uppdaterad