Barnskötare med och utan språkstöd

Vill du ge barn en trygg och stimulerande tillvaro? Då är Barnskötare rätt utbildning för dig.

Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av ditt arbete som barnskötare. Du kommer tillsammans med förskolläraren ansvara för barnen på en del av en förskola.

Utgångspunkten för arbetet är läroplanen för förskolan. Barnen är i barnomsorgen från att de är ungefär ett till sex år gamla. I ditt framtida yrke kan du arbeta hos både privata och kommunala arbetsgivare.

 • Längd 1 380 poäng utan språkstöd / 1600 poäng med språkstöd
 • Kursstart 10 januari 2022
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Studiemedel Du är berättigad att söka studiemedel.
 • Språkstöd Utbildningen är till för dig som inte är klar med svenska som andraspråk
 • Sista ansökningsdatum 26 oktober

I din utbildning ingår både teori och praktik. I de teoretiska delarna får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument. Du får även läsa om etik, barns rätt, pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt.

Viktiga delar av teorin som vi kommer gå igenom är kommunikationens betydelse för lärande och utvecklande. Här inriktar vi oss på grupprocesser, samtal på olika nivåer, konflikthantering, föräldrakontakter, utvecklingssamtal och samtalsmetodik. Du får lära dig om barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter. En del av din utbildning ägnas just åt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

Slutligen går vi igenom människors utveckling och hur de socialiserar i olika sammanhang utifrån olika teorier och perspektiv.

I den praktiska delen får du använda de teoretiska kunskaperna när du arbetar med barn och personal på en förskola. Här kommer du få möta barn och personal från många olika bakgrunder och kulturer. Du kommer även få arbeta med barn som har olika funktionsnedsättningar. Ett viktigt moment under din praktik är den egna och andras hälsa och fokus kommer ligga på kost och motion. Under teorin kommer du ha kurser som går igenom dessa ämnen och du kommer kunna använda kunskapen i din praktik. Du ser kursernas namn nedan:

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Specialpedagogik 1
 • Hälsopedagogik

I din sista studieperiod läser du inriktningskursen Skapande verksamhet. I denna kurs får du lära dig mer om skapandets betydelse för människors lärande och växande. Vi kommer gå igenom hur du kan använda bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. I kursen ingår det också olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Kurser - Utan språkstöd

 • Orienteringskurs
 • Pedagogiskt arbete
 • Barns lärande och växande
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Naturguidning 1
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Skapande verksamhet
 • Specialpedagogik 1
 • Pedagogiskt ledarskap

Kurser - Utan språkstöd

 • Orienteringskurs
 • Pedagogiskt arbete
 • Barns lärande och växande
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Naturguidning 1
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Skapande verksamhet
 • Specialpedagogik 1
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Yrkessvenska
 • Grundläggande svenska som andraspråk

I din yrkesutbildning ingår praktik. Arbetsförlagt lärande innebär just att du är på en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där. Under din utbildning får du följa en handledare som stöttar dig. Du kommer att följa din handledares arbetstider vilket kan innebära att du behöver arbeta helger och kvällar. Du kan även behöva arbeta tidigt på morgonen. Du får vara beredd på viss restid till din APL-plats.

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte. Detta sker före din antagning så att du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

För att kunna läsa denna utbildning utan språkstöd behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 • Svenska eller svenska som andraspråk

För att kunna läsa denna utbildning med språkstöd gäller det att du:

 • Har fått godkänt betyg i SFI D
 • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk

Du som söker denna utbildning ska visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din praktik.

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta oss via formuläret nedan.

BRA UPPLÄGG

Upplägget på min utbildning är mycket bra - jag är supernöjd. Mycket kunniga och engagerade lärare som verkligen vill att vi ska lyckas med utbildningen. Jag kände direkt att detta kommer att bli riktigt bra.

Helen

Dela på:

Senast uppdaterad