Lärlingsutbildningar

Att utbilda sig som lärling är det bästa sättet att ta del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekniken i branschen.

Som lärling på Campus Mölndals Lärlingscentrum studerar du en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom din utbildning. Varje utbildning börjar med en orienteringskurs på 2-4 veckor. Under orienteringskursen bestäms om du ska bli antagen.

Du får utveckla din förståelse för yrket både praktiskt och teoretiskt. Du får in en fot i företaget, blir en del av ett arbetslag och får nätverka med värdefulla kontakter inom branschen.

Lärling-Hotell-servering

Kan jag söka en lärlingsutbildning?

Du kan söka en lärlingsutbildning om du:

  • Är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år)
  • Är folkbokförd i en av Göteborgsregionens 13 kommuner

Beroende på vilken utbildning du söker kan du behöva vissa förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Hur lång är en lärlingsutbildning?

Beroende på vad du väljer att läsa kan utbildningstiden variera mellan 5 och 18 månader (400-1600 poäng).

Hur och när kan jag söka?

När utbildningen är sökbar söker du utbildningen via GRvux hemsida.

När kan jag börja?

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Om du blir antagen får du en kallelse för att börja med en orienteringskurs på 50-80 poäng beroende på utbildningsval. Har du ett annat modersmål än svenska kommer du att få stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Övrig viktig information

När du har blivit antagen till vissa utbildningar ska du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din utbildning. Det beställer du hos polisen. Beställning av utdrag ur belastningsregistret.

Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Du följer handledarens arbetstider på lärlingsplatsen vilket kan innebära arbete helger och kvällar.

Studietakt

Heltid

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. Sök studiemedel hos CSN.

Kontakt


Elever

Är du elev och har frågor kring våra utbildningar är du välkommen att skicka dem till

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Företag

Är du företagare och vill veta mer om våra lärlingsutbildningar, vill erbjuda lärlingsplatser eller diskutera dina kompetensbehov är du välkommen att kontakta ansvarig rektor för utbildningarna.

Tina Chavoshi Alizadeh
Rektor Skolenhet 3
Uppdragsutbildningar
Lärlingsutbildningar
Externa utbildningsanordnare
Interkommunal ersättning
031-315 10 07
tina.chavoshi-alizadeh@molndal.se

Nicoleta Tudoran
Lärlingssamordnare
0790-60 59 06
larcentrum.campus@molndal.se

EGET ANSVAR

Jag har läst flera olika kurser på Campus Mölndal och har trivts sedan första dagen. Ansvaret för att lära sig ligger på oss elever och gör också att man vill lära sig mera och studera vidare.

Alen Bejatovic

SAMARBETE

Vård och omsorgscollege

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-09 19.35