Barnskötare med språkstöd

Vill du ge barn en trygg och stimulerande tillvaro?

Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av ditt arbete som barnskötare. Barnen är i barnomsorgen från att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern. Det finns både privata och kommunala arbetsgivare.

 • Längd 1 300 poäng
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Utbildningsform Lärling
Arrow-right

I din utbildning till barnskötare ingår både teori och praktik. I teorin får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument. Vi går även igenom etik, barns rätt, pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt. Till slut kommer du också få kunskap om människors lärande. Du får då lära dig om människors utveckling och hur de socialiserar i olika sammanhang.

Kurser

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturguidning 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människans miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Pedagogisk ledarskap, 100 poäng
 • Pedagogisk arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng

I din utbildning ingår praktik. Minst 70 procent av dina studier sker på en arbetsplats. Där får du använda teorin du läst när du arbetar med barn och personal på en förskola.

Efter din utbildning kan du arbeta som barnskötare på till exempel en förskola. Du får då tillsammans med en förskollärare ansvara för barnen på en del av en förskola.

Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det finns både kommunala och privata arbetsgivare.

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen ger dig.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

- har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande

- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå

- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan det bli aktuellt att du får en kallelse till nivåbedömning.

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Om du blir antagen får du en kallelse för att börja din utbildning. Har du ett annat modersmål än svenska kommer du att få stöd i svenska språket (yrkessvenska).

När du har blivit antagen till utbildningen måste du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Du måste visa ditt utdrag för att kunna påbörja din utbildning. Du beställer ditt utdrag hos Polisen.

Vi arbetar med olika aktörer från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Det innebär att utbildningen anpassas efter marknadens behov. Under din utbildning kommer du följa din handledares arbetstider vilket kan innebära att du behöver arbeta helger och kvällar.

Du är berättigad att söka studiemedel. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

CSN - Ansök om studiemedel

Campus Mölndal
Krokslätts Fabriker 12 A
431 37 Mölndal
031-315 31 30
campus@molndal.se

Barnskötare på sin LIA-plats arbetar med två barn som använder sig av kavelverktyg.
Vård och omsorgscollege

Dela på:

Senast uppdaterad