Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lärlingsutbildning- Barnskötare 1300p

Vill du ge barn en trygg och stimulerande tillvaro medan deras föräldrar arbetar?

Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av arbetet som barnskötare. Barnen är i barnomsorgen från att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern. Det finns både privata och kommunala arbetsgivare.

Under utbildningen

Utbildningen till barnskötare är både teoretisk och praktisk. I den teoretiska delen av utbildningen får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument, etik, barns rätt och pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt. Du kommer också få tillägna dig kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

Arbetsförlagt lärande (APL) på förskola under utbildningen
Mins 70 procent av din utbildning sker dock på en arbetsplats där du får använda de teoretiska kunskaperna i arbete med barn och personal på en förskola.

Kurser

 • Orienteringskurs- kartläggning 80poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Naturguidning 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människans miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Pedagogisk ledarskap, 100 poäng
 • Pedagogisk arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng

Efter utbildningen

Efter utbildningen Barnskötare, kommer du att kunna arbeta som barnskötare på till exempel en förskola. Du kommer tillsammans med förskolläraren ansvara för barnen på en del av en förskola.

Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det finns både kommunala och privata arbetsgivare.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Från ansökan till antagning

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Om du blir antagen får du en kallelse för att börja med en orienteringskurs på 80 poäng. Har du ett annat modersmål än svenska kommer du att få stöd i svenska språket (Yrkessvenska).

Övrig viktig information

När du har blivit antagen till utbildningen ska du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din utbildning. Det beställer du via den här länken https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Du följer handledarens arbetstider på lärlingsplatsen vilket kan innebära arbete helger och kvällar.

Studietakt

Heltid

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel, som du söker via den här länken www.csn.se


Kontakt- för elever

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
Telefon expedition: 031-315 10 14
vagledning.campus@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-23 13.37

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE