Fastighetsskötare

Utbildningen ges med och utan språkstöd.

Tycker du om att arbeta praktiskt och ge god service? Som fastighetsskötare arbetar du inom bostads-, kontors- och industrifastigheter, på sjukhus och affärscentra. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

 • Längd 1300 poäng
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Utbildningsform Lärling

Under utbildningen

Utbildningen till fastighetsskötare är till stor del praktisk. Den teoretiska delen av undervisningen sker på plats beroende på kurs och upplägg. Vid behov ges stöd i det svenska språket (yrkessvenska) som riktar sig mot yrket.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad. Minst 70% av utbildningstiden är du på arbetsplatsen. 

Kurser

 • Orienteringskurs 80 poäng
 • Praktisk ellära 100 poäng
 • Värmelära 100 poäng
 • Verktygs - och materialhantering 100 poäng
 • Fastighetsförvaltning 100 poäng
 • Fastighetsserive - byggnader 100 poäng
 • Fastighetskommunikation 100 poäng
 • Fastighetsservice - VVS 100 poäng
 • Yttre miljö - maskiner och verktyg 100 poäng
 • Yttre miljö - anläggningar 100 poäng
 • Yrkessvenska 100 poäng
 • SFI
 • Grundläggande svenska som andraspråk

Efter utbildningen

Du kan få arbete som fastighetsskötare. Du ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Din arbetsplats är både inomhus och utomhus.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Och om du bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Från ansökan till antagning

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Om du blir antagen får du en kallelse för att börja med en orienteringskurs på 80 poäng. Har du ett annat modersmål än svenska kommer du att få stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Övrig viktig information

Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Du följer handledarens arbetstider på lärlingsplatsen vilket kan innebära arbete helger och kvällar.

Studietakt

Heltid

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. Sök studiemedel hos CSN.

Kontakt

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

EGET ANSVAR

Jag har läst flera olika kurser på Campus Mölndal och har trivts sedan första dagen. Ansvaret för att lära sig ligger på oss elever och gör också att man vill lära sig mera och studera vidare.

Alen Bejatovic

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-12 09.16