Lagerarbetare

Utbildningen ges med och utan språkstöd.

Är du intresserad av att jobba med lagerhantering, planering och logistik?

 • Längd 800 poäng
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Utbildningsform Lärling

Under utbildningen

Utbildningen till lagerarbetare är till stor del praktisk. Den teoretiska delen av undervisningen sker på plats beroende på kurs och upplägg.

Vid behov ges stöd i det svenska språket (yrkessvenska) som riktar sig mot yrket.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Du är på en arbetsplats där du får handledning av din handledare. Minst 70% av utbildningstiden är du på arbetsplatsen. Under vissa perioder har du din undervisning 100% på arbetsplatsen. 

Kurser

 • Orienteringskurs 80 poäng
 • Lagerprocesser 200 poäng
 • Lagerplock 100 poäng
 • Yrkessvenska 100 poäng
 • Lageradministration 200 poäng
 • Logistik 100 poäng
 • Hantering av varor och gods 200 poäng
 • Grundläggande svenska som andraspråk
 • SFI

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba som lagerarbetare och logistiker inom många olika branscher, till exempel handel, industri och transport. Det finns goda möjlighet till anställning på det företag där du har din APL-plats.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Och om du bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Från ansökan till antagning

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Om du blir antagen får du en kallelse för att börja med en orienteringskurs på 80 poäng. Har du ett annat modersmål än svenska kommer du att få stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Övrig viktig information

Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Du följer handledarens arbetstider på lärlingsplatsen vilket kan innebära arbete helger och kvällar.

Studietakt

Heltid

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. Sök studiemedel hos CSN.

Kontakt

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

EGET ANSVAR

Jag har läst flera olika kurser på Campus Mölndal och har trivts sedan första dagen. Ansvaret för att lära sig ligger på oss elever och gör också att man vill lära sig mera och studera vidare.

Alen Bejatovic

Arrow-right

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-12 09.17