Lokalvårdare med språkstöd

Är du intresserad av att jobba med professionell vård av lokaler?

Det finns många olika typer av arbeten som har ett behov av lokalvårdare. Du kan arbeta inom kommuner, landsting och även via bemanningsföretag eller lokala företag.

 • Längd 800 poäng
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Utbildningsform Lärling
 • Studiemedel Du är berättigad att söka studiemedel

Håll utkik på GRvuxs hemsida för information om kommande starter och ansökningsperioder.

Kurser

 • Ergonomi 100p
 • Service och Bemötande 100p
 • Våningsservice 1 100p
 • Material och miljö 100p
 • Städservice 100p
 • Orienteringskurs Kartläggning 100p
 • Yrkessvenska 200p

Du kommer att läsa gymnasiekurser samtidigt som du läser SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

I din yrkesutbildning ingår praktik. Minst 70 procent av dina studier sker på en arbetsplats. På din arbetsplats har du en handledare som stöttar dig och du måste följa handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller måste arbeta på kvällar och helger. Du får vara redo på att din APL- plats kan ligga långt från din bostad.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med professionell lokalvård, t ex på kommuner, landsting, bemanningsföretag eller lokala företag inom branschen.

Det finns möjlighet till SRY-certifiering.

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen ger dig.

För att kunna bli antagen till utbildningen gäller det att du:

 • Har lägst betyg E från sfi kurs B eller motsvarande
 • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan det bli aktuellt att du får en kallelse till nivåbedömning.

Campus Mölndal
Krokslätts Fabriker 12 A
431 37 Mölndal
031-315 31 30
campus@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad