Vård och omsorgsutbildning

Utbildningen ges med och utan språkstöd.

Är du social och gillar att ta hand om dina medmänniskor? Då ska du söka denna utbildning.

 • Längd 1500 poäng
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Utbildningsform Lärling

Vård och omsorgen har stort behov av att anställa nya undersköterskor. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension.

 • Till augustistarten erbjuder vi utbildningen med inriktning äldreomsorg

Under utbildningen

På utbildningen Vård och omsorg läser du kurser inom både vård och omsorg. Dina yrkesstudier består av en teoretisk del med lektioner 1 dag i veckan. Den praktisk delen består av minst 70 procent av utbildningen där du befinner dig på en arbetsplats så kallade APL (arbetsplatsförlagt lärande). På din praktik kommer du få öva på dina teoretiska kunskaper du lärt dig i skolan på ett praktiskt sätt. Din praktik kommer du ha på ett privat eller kommunalt vårdföretag och du kommer att bli tilldelad en handledare på arbetsplatsen som kommer stödja dig i arbetet.

Kurser

Följande kurser är gemensamma för hela utbildningen. Utöver dem kommer du även att läsa 300 poäng inriktningskurser.

 • Etik och människans villkor 100 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Psykiatri 1 , 100 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng
 • Gymnasiearbete Vård och omsorg 100 poäng
 • Äldres hälsa och livskvalité 200 poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng

Om du saknar betyg i Samhällskunskap 1a1 (50 poäng) och/eller Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100 poäng) kommer du få möjlighet att läsa dem som en del i utbildningen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen Barnskötare, kommer du att kunna arbeta som barnskötare på till exempel en förskola. Du kommer tillsammans med förskolläraren ansvara för barnen på en del av en förskola.

Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det finns både kommunala och privata arbetsgivare.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Från ansökan till antagning

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Om du blir antagen får du en kallelse för att börja med en orienteringskurs på 80 poäng. Har du ett annat modersmål än svenska kommer du att få stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Övrig viktig information

När du har blivit antagen till utbildningen ska du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din utbildning. Det beställer du hos polisen.  Beställning av utdrag ur belastningsregistret.

Du följer handledarens arbetstider på lärlingsplatsen vilket kan innebära arbete helger och kvällar.

Studietakt

Heltid

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. Sök studiemedel hos CSN.

Kontakt

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Arrow-right

EGET ANSVAR

Jag har läst flera olika kurser på Campus Mölndal och har trivts sedan första dagen. Ansvaret för att lära sig ligger på oss elever och gör också att man vill lära sig mera och studera vidare.

Alen Bejatovic

SAMARBETE

Vård och omsorgscollege

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-23 13.55