Barnskötare

Vill du ge barn en trygg och stimulerande tillvaro? Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av arbetet som barnskötare. Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som barnskötare på till exempel en förskola. 

Du kommer tillsammans med förskolläraren ansvara för barnen på en del av en förskola.

Utgångspunkten för arbetet är läroplanen för förskolan. Barnen är i barnomsorgen från att de är ungefär ett till sex år gamla. Det finns både privata och kommunala arbetsgivare.

  • Längd 1 300 poäng
  • Studietakt 100%
  • Studieort Mölndal

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Behörighetskrav

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller Svenska som andraspråk

Kontakt

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta då utbildningsansvarig.

Joakim Ryttsén
Rektor Skolenhet 1
Gymnasial vuxenutbildning
Yrkesutbildning på gymnasial nivå
031-315 31 80
joakim.ryttsen@molndal.se

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period och sedan är man färdig och kan börja arbeta direkt.

Linda Sundstedt

Dela på:

Senast uppdaterad