Undersköterska med språkstöd

Är du intresserad av människors hälsa och behöver stöd med svenskan?

Då ska du söka denna utbildning som är till för dig med invandrarbakgrund. Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom är det många inom branschen som snart går i pension.

  • Längd 1 500 poäng (fler poäng kan tillkomma beroende på kurser inom svenska som andraspråk)
  • Kursstart 10 januari 2022
  • Studietakt 100%
  • Studieort Mölndal
  • Studiemedel Du är berättigad att söka studiemedel.
  • Språkstöd Utbildningen är till för dig som inte är klar med svenska som andraspråk
  • Sista ansökningsdatum 26 oktober
Arrow-right

Under utbildningen läser du vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser det svenska språket. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Men majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha arbetsplatsförlagt lärande (APL). Där du kommer få testa på flera praktiska moment under ett flera veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. På företaget har du alltid en handledare som du kan vända dig till.

Utbildningen är upplagd på 4 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen kan du få ett diplom från Mölndals Vård- och omsorgscollege, VOC.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården.

I din yrkesutbildning ingår praktik. Arbetsförlagt lärande innebär just att du är på en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där. Under din utbildning får du följa en handledare som stöttar dig. Du kommer att följa din handledares arbetstider vilket kan innebära att du behöver arbeta helger och kvällar. Du kan även behöva arbeta tidigt på morgonen. Du får vara beredd på viss restid till din APL-plats.

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen ska ge.

För att kunna läsa denna utbildning gäller det att du:

  • Har godkänt betyg från SFI-kurs D eller motsvarande
  • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Vi använder oss av en digital lärplattform för inlämningar och för vissa moment i utbildningen. Viss datorvana rekommenderas.

APL-platser kan ligga långt ifrån bostaden. Det är du som elev som står för eventuella resekostnader.

Kostnader för eleven

Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000-2500 kr

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta oss via formuläret nedan.

GILLAR ATT TRÄFFA MÄNNISKOR

Jag vill få kunskap och lära mig mycket om hur jag kan hjälpa människor. Att studera med språkstöd hjälper mig att lära mig hur jag ska kommunicera på bra svenska i mitt arbete.

Adellars

Dela på:

Senast uppdaterad