Vård och omsorg med språkstöd

Har du invandrarbakgrund och vill arbeta i ett yrke där du behövs? Är du klar med SFI C men inte svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Då är du behörig att läsa vår vård- och omsorgsutbildning med språkstöd. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom en mängd olika områden i vårdsektorn.

Under utbildningen

Din utbildning börjar med att du läser yrkessvenska och svenska som andraspråk, så att du får en god grund inför vård- och omsorgskurserna. Sedan läser du kurser inom vård och omsorg samtidigt som du fortsätter lära dig det svenska språket.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och består av lektioner, föreläsningar, grupparbeten och arbetsplatsförlagt lärande (APL).

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

APL innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. På din praktik kommer du få öva praktiskt på de teoretiska kunskaper du lärt dig i skolan. Du kommer att få en handledare på arbetsplatsen som stödjer dig i arbetet.

När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad och att du får viss restid dit.

Vård- och omsorgscollege

Campus Mölndal är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. Om du slutför utbildningen med godkända betyg i samtliga kurser kommer du att bli diplomerad undersköterska.

Mölndals stad har även en jobbgaranti för elever som slutför utbildningen.

Behörighetskrav

För att du ska kunna läsa den här utbildningen behöver du:

  • ha lägst betyget E i kursen SFI C eller motsvarande kunskaper i svenska
  • inte vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • ha förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta då utbildningsansvarig.

Joakim Ryttsén
Rektor Skolenhet 1
Gymnasial vuxenutbildning
Yrkesutbildning på gymnasial nivå
031-315 31 80
joakim.ryttsen@molndal.se

För frågor kring ansökan och antagning kontakta oss nedan.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Arrow-right

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period. Sedan är du färdig och kan börja arbeta.

Linda Sundstedt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-29 13.30