Vård och omsorg med språkstöd

Vill du läsa vård och omsorg, men är inte klar med SFI eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Campus Mölndals Vård- och omsorgsutbildning med språkstöd ger dig kompetens att arbeta inom både privat och offentlig vård.

Campus Mölndal är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. Om du slutför utbildningen med godkända betyg i samtliga kurser kommer du att bli diplomerad undersköterska.

Mölndals stad har även en jobbgaranti för elever som slutför utbildningen.

Under utbildningen

På utbildningen Vård och omsorg – Språkstöd läser du kurser inom både vård och omsorg samtidigt som du lär dig det svenska språket. Dina yrkesstudier består både av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten i lektionssalar och av arbetsplatsförlagt lärande (APL).

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

APL innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. På din praktik kommer du få öva på dina teoretiska kunskaper du lärt dig i skolan på ett praktiskt sätt. Du kommer att bli tilldelad en handledare på arbetsplatsen som kommer stödja dig i arbetet.

När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad och att det blir restid till din APL plats.

Behörighetskrav

För att du ska kunna läsa den här utbildningen behöver du:

  • ha lägst betyget E i kursen SFI C eller motsvarande kunskaper i svenska
  • inte vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • ha förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta då utbildningsansvarig.

Joakim Ryttsén
Rektor Skolenhet 1
Gymnasial vuxenutbildning
Yrkesutbildning på gymnasial nivå
031-315 31 80
joakim.ryttsen@molndal.se

För frågor kring ansökan och antagning kontakta oss nedan.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period. Sedan är du färdig och kan börja arbeta.

Linda Sundstedt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-19 13.49