Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vård och omsorg - Språkstöd

Har du bakgrund och modersmål från ett annat land än Sverige och vill jobba med med vård och omsorg?

Det är ständigt stort behov inom vård och omsorg att anställa nya medarbetare. Anledningen till det är att befolkningen blir äldre och kräver också mer vård och omsorg. Många som idag arbetar i vård- och omsorgsarbeten är äldre personer som inom kort kommer pensionera sig. Den här utbildningen Vård och omsorg – Språkstöd passar dig som är social och vill arbeta med människor i en bransch som behöver anställa personal.

Under utbildningen

På utbildningen Vård och omsorg – Språkstöd läser du kurser inom både vård och omsorg samtidigt som du lär dig det svenska språket. Dina yrkesstudier består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten i lektionssalar.

Öva på ditt arbete redan under utbildningen

Den största delen av utbildningen sker på skolan, men du kommer även att ha praktik på en arbetsplats, detta kallas APL (arbetsplatsförlagt lärande). På din praktik kommer du få öva på dina teoretiska kunskaper du lärt dig i skolan på ett praktiskt sätt. Din praktik kommer du ha på ett privat eller kommunalt vårdföretag och du kommer att bli tilldelad en handledare på arbetsplatsen som kommer stödja dig i arbetet.

Du kommer att vara ute på APL under 3 perioder, varje period är på 4 veckor. Utbildningen ger dig alltså 12 veckor praktik på en arbetsplats. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad och att det blir restid till din APL plats.

Utbildningen Vård och omsorg - Språkstöd är upplagd på 4 studie­perioder vilket motsvarar cirka 2 år. Du läser svenska för invandrare och svenska som andraspråk och har du tidigare yrkeserfarenhet och beroende på tidigare betyg kan din utbildningstid förkortas. Det beslutas av utbildningsansvarig.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen plus Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg och även gör ett godkänt gymnasiesarbete, kan du få ett diplom från Mölndals Vård- och omsorgscollege, VOC.

Kurser som du läser

 • Hälsopedagogik
 • Vård och omsorsarbete 1
 • Etik och människans villkor
 • Vård och omsorgsarbete 2
 • Medicin 1
 • Specialpedagogik 1
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Samhällskunskap 1
 • Gymnasiearbete
 • Kartläggning
 • Yrkessvenska
 • Äldres hälsa
 • Vård och omsorg vid demens
 • Akutsjukvård
 • Medicin 2
 • SVAgr - bedömd omfattning poäng
 • Svenska som andraspråk
 • SFI - bedömd omfattning timmar
 • Studiehandledning på modersmål
 • Datorkunskap

 • Sva, delkurs 1
 • Sva, delkurs 2
 • Sva, delkurs 3
 • Sva, delkurs 4
 • SFI-kurs B
 • SFI-kurs B, studieväg 1
 • SFI-kurs B, studieväg 2
 • SFI-kurs C
 • SFI-kurs C, studieväg 1
 • SFI-kurs C, studieväg 2
 • SFI-kurs C, studieväg 3
 • SFI-kurs D, studieväg 1
 • SFI-kurs D, studieväg 3
 • SFI-kurs D, studieväg 2
 • SFI-kurs D

Efter utbildningen

Utbildningen Vård och omsorg - Språkstöd ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. Vård- och omsorg­förvaltningen i Mölndal ger våra elever jobbgaranti. För mer information kring detta kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Är du behörig att söka?

För att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du behärska svenska och engelska språket i tal och skrift samt ha goda kunskaper inom matematik. Du bör även ha god datorvana och intresse för teknik och hårdvara.

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta då utbildningsansvarig.

Joakim Ryttsén
Rektor Skolenhet 1
Gymnasial vuxenutbildning
Yrkesutbildning på gymnasial nivå
031-315 31 80
joakim.ryttsen@molndal.se

För frågor kring ansökan och antagning kontakta oss nedan.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
Telefon expedition: 031-315 10 14
vagledning.campus@molndal.se

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period. Sedan är du färdig och kan börja arbeta.

Linda Sundstedt, 2017

SAMARBETE

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-26 09.12

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE