Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vård och omsorg - validering

En utbildning för dig med erfarenhet av arbete inom vården och vill få dina kunskaper och erfarenheter validerade. Utbildningen bedrivs av Campus Mölndal som är ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

Det här är utbildningen för dig med tidigare erfarenhet av arbete inom vården och som vill ha en formell utbildning. Utbildningen, Undersköterska - validering, genomförs av Campus Mölndal som är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren.

Vill du ha ett VOC-diplom krävs utöver godkända vårdkurser ett godkänt gymnasiearbete 100 poäng, godkända betyg i Samhällskunskap 1a1, 50 poäng samt Svenska 1/SVA1, 100 poäng.

Snabbfakta

  • Längd Individuellt, hela utbildningen omfattar 3 terminer (65 veckor)
  • Studietakt Deltid, obligatoriska träffar 1 gång/vecka
  • Studieort Mölndal

Under utbildningen

I början av utbildningen görs en kartläggning för att synliggöra och dokumentera individens erfarenheter och syftar till att identifiera de kunskaper och färdigheter som individen på olika sätt har tillägnat sig. Kartläggningen utgår ifrån individens yrkeskompetens i förhållande till mål, centralt innehåll och kunskapskrav i relevanta gymnasiekurser. Att få sina kunskaper validerade innebär alltså en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens. De synliggjorda kunskaperna och färdigheterna blir dokumenterade och får då ett formellt värde.

I möten med din kursledare, med andra elever och med validerings-handledare på arbetsplatsen kommer du att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper och erfarenheter som du fått genom arbete inom vård och omsorg. I den här utbildningsformen finns möjlighet att kombinera arbete med studierna och att individualisera din studietakt. I utbildningen kan du välja fördjupning inom äldreomsorg eller funktionshinder som du vill inrikta dig på.

En dag per vecka genomförs de teoretiska studierna på Campus Mölndal. Valideringsprocessen innebär att du under två veckor är på en arbetsplats som du blir tilldelad av kursledaren. Du går tillsammans med en handledare och visar och redogör för dina kunskaper och erfarenheter i kursen Vård och omsorgsarbete 1. För att validera och få betyg i denna grundläggande vårdkurs bör du ha god erfarenhet av att ge personlig vård och vara förtrogen med tekniska hjälpmedel vid exempelvis förflyttningar.

Kurser som du läser

Hela utbildningen, Undersköterska - validering, omfattar 1 350 poäng och beräknas vara klar i oktober 2020. Efter en inledande kartläggning börjar du läsa kursen Medicin 1 följt av praktisk validering. Därefter följer alla de kurser inom vård och omsorgsutbildningen som leder till en examen som undersköterska. De avslutande 300 poängen vårdkurser är fördjupningskurser inom äldreomsorg alternativt funktionshinder.

Är du behörig att söka?

Du är behörig att söka den här utbildningen om du har arbetat minst ett år inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderområdet. Du anses vara behörig om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter i förhållande till aktuella ämnesmål, centralt innehåll och kunskapskrav som valideringen ska ske emot.

Valideringen sker i en vård- och omsorgsverksamhet i Mölndals stad även för dig som arbetar i en verksamhet utanför Mölndal.

Inför utbildningen behöver du ett utdrag ur belastningsregistret, utdraget skall lämnas till enhetschef/handledare första dagen på valideringen. Mer information gällande detta får du vid kursstart.

Ansökan

Ansökan är stängd. Det går inte längre att söka den här utbildningen.

Kontakt

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
Telefon expedition: 031-315 10 14
vagledning.campus@molndal.se

Har du specifika frågor gällande utbildningen?

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta då utbildningsansvarig.

Inger Johansson
Lärare Vård och omsorg
0735-84 72 48
inger.johansson@molndal.se

Joakim Ryttsén
Rektor Skolenhet 1
Gymnasial vuxenutbildning
Yrkesutbildning på gymnasial nivå
031-315 31 80
joakim.ryttsen@molndal.se

Ansökan

Ansökan är stängd. Det går inte längre att söka den här utbildningen.

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period. Sedan är du färdig och kan börja arbeta.

Linda Sundstedt, 2017

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-23 13.31

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE