Vård- och omsorgsutbildning

Är du intresserad av människors hälsa? Vill du arbeta i ett yrke där du behövs? Då kanske Campus Mölndals vård- och omsorgsutbildning är något för dig! Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom en mängd olika områden i vårdsektorn. Mölndals stad har även en jobbgaranti för elever som slutför utbildningen.

  • Längd 1 500 poäng, tre terminer
  • Studietakt 100%
  • Studieort Mölndal


Utbildningens innehåll

På vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre­omsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer. 

Under utbildningen får du kunskap om och färdighet i vård, omvårdnad och omsorg. Du läser kurser i vård- och omsorgsarbete, medicin, psykologi 

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och består av lektioner, föreläsningar, grupparbeten och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Teoretiska kurser varvas med APL-perioder.

Om du saknar betyg i Samhällskunskap 1a1 och/eller Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, kommer du få möjlighet att läsa dem som en del i utbildningen.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

APL innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. På din praktik kommer du få öva praktiskt på de teoretiska kunskaper du lärt dig i skolan. Du kommer att bli tilldelad en handledare på arbetsplatsen som stödjer dig i arbetet.

När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad och att det blir viss restid till din APL-plats.

Vård- och omsorgscollege

Campus Mölndal är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. Om du slutför utbildningen med godkända betyg i samtliga kurser kommer du att bli diplomerad undersköterska.

Behörighetskrav

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk

Validering

Har du redan erfarenhet av att arbeta inom vården och vill ha en formell utbildning? Genom att läsa en valideringsutbildning på Campus Mölndal kan du synliggöra dina kunskaper och erfarenheter och få dem formellt dokumenterade. Du får även möjlighet att kombinera arbete med studierna och att individualisera din studietakt. I utbildningen kan du välja vilken fördjupning som du vill inrikta dig på.

Kontakt

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta då utbildningsansvarig.

Joakim Ryttsén
Rektor Skolenhet 1
Gymnasial vuxenutbildning
Yrkesutbildning på gymnasial nivå
031-315 31 80
joakim.ryttsen@molndal.se

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period och sedan är man färdig och kan börja arbeta direkt.

Linda Sundstedt

SAMARBETE

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-15 09.28