Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Vårdbiträde med språkstöd

Har du invandrarbakgrund och vill arbeta med vård och omsorg? Då är utbildningen Vårdbiträde med språkstöd något för dig.

Det är stort behov av att anställa personal inom vård och omsorg. Det beror på att vår befolkning blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Många som idag arbetar inom vård och omsorg kommer inom en kort framtid gå i pension och därför behöver det anställas ny personal.

Utbildningens innehåll

På utbildningen Vårdbiträde med språkstöd läser du kurser inom vård och omsorg samtidigt som du lär dig det svenska språket. Utbildningen består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten och kommer att genomföras på skolan. På din utbildning ingår även några veckors praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett privat eller kommunalt vårdföretag.

Under din praktik kommer du få testa på flertalet praktiska moment under handledning av din handledare finns tillhands ute på praktiken.

Utbildningen är 63 veckor lång, ungefär 1.5 år. Har du tidigare yrkeserfarenhet och beroende på tidigare betyg kan din utbildningstid förkortas.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen kan du jobba som vårdbiträde.

Kurser

 • Etik och människans livsvillkor 100 p
 • Hälsopedagogik 100 p
 • Medicin 1 150 p
 • Orienteringskurs kartläggning 100 p
 • Psykiatri 1 100 p
 • Psykologi 1 50 p
 • Specialpedagogik 1 100 p
 • Vård- och omsorgsarbete 1 200
 • Yrkessvenska 200 p


Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kunskap att arbeta inom både den privata och kommunala vården.

Viktig information

Efter utbildningen har du möjlighet till att söka vidareutbildning till undersköterska.

Kostnader för eleven

Litteratur och kopieringsmaterial cirka 1 500 kr

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

 • Läser/har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska
 • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk

Plats för utbildningen

Campus Mölndal, Mölndal

Studieperioder

2019-01-07 – 2020-05-01

Kontakt

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19 (Möllan)
431 82 Mölndal
Telefon expedition: 031-315 10 14
vagledning.campus@molndal.se

Har du specifika frågor gällande utbildningen?

Är du intresserad av mer information kring utbildningen? Kontakta då utbildningsansvarig.

Joakim Ryttsén
Rektor
031-315 31 80
joakim.ryttsen@molndal.se

Ansökan

Ansökan är stängd. Det går inte längre att söka den här utbildningen.

JOBB DIREKT

Det bästa med Campus Mölndal är att kunna läsa en yrkesutbildning på heltid en kort period. Sedan är du färdig och kan börja arbeta.

Linda Sundstedt, 2017

SAMARBETE

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-05 11.10

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE