I din utbildning ingår både teori och praktik. I de teoretiska delarna får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument. Du får även läsa om etik, barns rätt, pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt.

I den praktiska delen får du använda de teoretiska kunskaperna i arbete med barn och personal på en förskola.

 

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola.

Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

Kurser

 • Kartläggning 80p
 • Hälsopedagogik 100p
 • Naturguidning 1 100p
 • Barns lärande och växande 100p
 • Kommunikation 100p
 • Lärande och utveckling 100p
 • Människors miljöer 100p
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100p
 • Pedagogiskt ledarskap 100p
 • Pedagogiskt arbete 200p
 • Skapande verksamhet 100p
 • Etnicitet och kulturmöten 100p
 • Specialpedagogik 1 100p

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I din yrkesutbildning ingår praktik. Arbetsförlagt lärande innebär just att du är på en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där. Under din utbildning får du följa en handledare som stöttar dig.

Du kommer att följa din handledares arbetstider vilket kan innebära att du behöver arbeta helger och kvällar. Du kan även behöva arbeta tidigt på morgonen. Du får vara beredd på viss restid till din APL-plats.

 

Viktig information: Du ska visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din APL.

Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2023-10-19